Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Klimatstrategiska metoder (MVEN18), vårterminen 2023

Kursansvarig: Niklas Vareman
niklas [dot] vareman [at] med [dot] lu [dot] se (niklas[dot]vareman[at]med[dot]lu[dot]se)

Statistik

Antal studenter: 14

Antal svar: 4

Betyg: VG: 9, G: 5 

Sammanfattning av kursvärderingen 

Bara fyra svarande på kursvärderingen och tre av dem var inte alldeles nöjda med kursen (ger den 2 av 5) men alla anser att kursen är relevant.  

Fritextsvaren är mer intressanta. Någon kommentar där om att grupparbetena inte går tillräckligt djup in på problemen, är för tillrättalagda. Samma kommentar önskar att hela kursen kunde varit t ex en LCA som görs från grunden. Eller att riskbedömningsövningen kunde varit större, att man tar fram datan själva osv.  

En annan (den andra, var bara två fritextsvar) kommentar är att grupparbetena inte kändes alldeles genomtänkta, att det var för stora grupper i framför allt riskbedömningsövningen och att det var mycket tid avsatt där inte mycket behövde göras. 

Med det sagt så uppskattades trots allt övningarna, men de kunde varit större. 

Lärarlagets kommentarer 

Vi bör se över kursmålen och hur kursinnehållet bäst kan styra mot dessa. 

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen 

Inga förändringar från senast. 

Förslag till förändringar till nästa kurs 

Se över om strukturen på kursen kan ändras till det bättre, förnya framför allt grupparbetet om kommuners klimatarbete. 

Övriga lärare på kursen 

Adelina Osmani, Dmytro Perepolking, Andrius Plepys, Jurate Miliute-Plepiene, Henrik Hassel, Henrik Tehler, Jonas Johansson