Tillgodoräknande

Som student vid Lunds universitet har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning.

Du måste vara antagen till och bedriva studier vid universitetet för att tillgodoräknandet ska prövas. 

OBS! Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen utan något särskilt tillgodoräknande.

Regler som styr tillgodoräknande hittar du i Högskoleförordningen kapitel 6, paragraf 6-8.

Högskoleförordningen kapitel 6, paragraf 6-8

Tillgodoräknande av utlandsstudier

Beslut om tillgodoräknande tas av studievägledare/studierektor Yvonne Persson, yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se. Mer formation hittar du på Naturvetenskapliga fakultetens hemsida.

Tillgodoräknande av utbytesstudier - naturvetenskap.lu.se

Ladda ner ansökningsblankett för tillgodoräknande av utbytesstudier (word 83kB, ny flik)

Tillgodoräknande av hel eller del av kurs

Beslut om tillgodoräknande av hel eller del av kurs tas av examinatorn för kursen. Om du är osäker på vem detta är, kontakta studievägledaren.

Ansökan

Din ansökan består av en blankett samt handlingar/meriter. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Handläggningstiden kan vara upp till åtta veckor. 

Du måste bifoga styrkta handlingar/meriter i din ansökan.

För avslutad kurs

  • Kursbevis (exempelvis Ladok-utdrag eller Transcript of records)
  • Kursplan, inklusive litteraturlista. OBS! Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan ingå i en generell examen utan något särskilt tillgodoräknande.

För oavslutad kurs

  • Studieintyg
  • Kursplan, inklusive litteraturlista

Ladda ner blankett för ansökan om tillgodoräknande av hel- eller del av kurs (PDF 182 kB, ny flik)

Beslut

Om du beviljas ett tillgodoräknande kommer det att föras in i Ladok.

Om din ansökan inte beviljas så kan du enligt Högskoleförordningen kapitel 12, paragraf 2, överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan. Skicka överklagandet till:

Överklagandenämnden för högskolan
Lunds Universitet
Box 117
221 00 Lund

Behandling av dina personuppgifter

Handlingar för tillgodoräknande diarieförs. I handläggning kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.