Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Markvård

MASTERPROGRAM I MILJÖVETENSKAP

Masterinriktningen i markvård passar dig som vill arbeta med miljöproblem orsakade av mänsklig verksamhet. Du kommer att fördjupa dig i frågor rörande förekomst och spridning av föroreningar på markytan, i grundvatten, jordlager och berggrund.

Mer om masterprogrammet i miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning - youtube.com.

Biotopförstöring och påverkan på växter och djur till följd av ovarsam hantering av skadliga ämnen är vanligt förekommande problem, och sjukdomar orsakade av förorenat dricksvatten är en realitet för miljontals människor.

Under utbildningen läser du kurser som behandlar miljö- och hälsoproblem till följd av naturligt förekommande skadliga ämnen i mark och grundvatten. Det ingår även moment som ger praktiska kunskaper i hur man klassificerar och åtgärdar markföroreningar samt hur man arbetar med deponier och täktverksamhet med stöd av svensk miljölagstiftning. Du får även fördjupade kunskaper om vatten i jord och berg samt om grundvatten som spridningsmedium för miljöskadliga ämnen.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram (120 hp) men det finns också möjlighet att avsluta programmet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Kontakta studievägledaren för information om hur du ska göra om du är intresserad av detta alternativ.

Eftersom det är en fördjupning på avancerad nivå krävs vissa specifika förkunskaper se högerspalten.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Studiegång master 120 hp

Väljer du att läsa utbildningen under två år så läser du sex fördjupningskurser och gör ett större examensarbete.

En av de fyra valbara kurserna (år 1) kan du läsa som en praktikkurs. Istället för att läsa en universitetskurs så gör du praktik på ett företag, myndighet eller organisation som du valt själv.

Läs mer om praktik här 

År 1

HT1:  Mark- och växtekologi, 15 hp (BIOR78) – biologi.lu.se

HT2:  Geologi i samhället (GEOB25) – geologi.lu.se

VT1:  Hydrogeologi (GEOP06) – geologi.lu.se (kräver GEOB25)

VT2:  Förorenad mark (GEOC08) – geologi.lu.se

År 2

HT1: Miljövetenskap: Analys och metodik (MVEN03)

HT2: Tillämpad miljövetenskap (MVEN24)

VT1–2: Examensarbete 30 hp

Studiegång magister 60 hp

Väljer du att läsa utbildningen under ett år så läser du tre fördjupningskurser och gör ett mindre examensarbete. Är du intresserad av det ettåriga magisterprogrammet så kontaktar du studievägledaren.

År 1

HT1: Miljövetenskap: Analys och metodik (MVEN03)

HT2: Geologi i samhället (GEOB25) – geologi.lu.se

VT1:  Hydrogeologi (GEOP06) – geologi.lu.se (kräver GEOB25)

VT2: Examensarbete 15 hp

Läs tidigare examensarbeten för inspiration

I LUP (Lunds universitets publikationsdatabas) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter.

LUP student papers – lub.lu.se

Arbetsmarknad och karriär

Inriktningen markvård riktar sig till dig som vill arbeta inom det allt mer uppmärksammade och prioriterade området föroreningar i mark och grundvatten. Inriktningen ger dig även en god bas för forskarutbildning inom området.

Många som har läst inriktningen arbetar idag som konsulter inom förorenad mark på både stora och små företag samt miljöskyddshandläggare på länsstyrelser och kommuner.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

Behörighet och Examen

  • Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande 
  • Minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive 15 hp miljövetenskaplig grundkurs
  • 15 hp miljörätt, 15 hp ekologi samt 15 hp kemi
  • Svenska 3/Svenska B, Engelska 6/Engelska B.

Examen

Naturvetenskaplig masterexamen i miljövetenskap 

Information om programmet

Omfattning: 60/120 hp

Studietakt: Dagtid, 100 %

Utbildningen startar: Hösttermin

Anmäl dig på: www.antagning.se

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 37 82