Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Henrik Smith. Foto.

Henrik Smith

Professor

Porträtt av Henrik Smith. Foto.

Jordbruk

Författare

 • Anja Ödman
 • Henrik Smith
 • Marianne Hall
 • Åsa Kasimir
 • Georg Andersson
 • Tina D'Hertefeldt
 • Karin Ericsson

Redaktör

 • Marianne Hall
 • Emma Lund
 • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

I Skåne kan klimatförändringarna förbättra förutsättningarna för produktion av grödor och annan biomassa via förlängd växtsäsong och ökad tillväxt. Samtidigt ökar dock risker för skador, sjukdomar och insektsangrepp.En intensifiering av jordbruk för att ta vara på ökad produktionspotential och för att möta ett ökat behov av biomassa riskerar att förvärra problem som redan finns när det gäller förlust av biologisk mångfald, utsläpp av växthusgaser, läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel samt fragmentering och degenerering av naturliga habitat.Förebyggande arbete för att stärka ekosystemtjänster kopplade till skadedjursreglering, vattenreglering, klimatreglering och minskat kväveläckage förbättrar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar produktion.Jordbruket i Sverige regleras till stor del av EUs jordbrukspolitik, men frågor om skyddande och bevarande av ekosystemtjänster och biologisk mångfald har en tydlig lokal och regional prägel.

Avdelning/ar

 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • Biodiversity
 • Miljö- och energisystem
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Markgruppen
 • Biodiversitet och bevarandevetenskap

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Sidor

91-108

Publikation/Tidskrift/Serie

Klimatsäkrat Skåne

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Ämne

 • Earth and Related Environmental Sciences

Nyckelord

 • Jordbruk
 • ekosystemtjänster
 • Skåne
 • klimatanpassning
 • klimatförändring
 • klimat

Aktiv

Published

Report number

2

Forskningsgrupp

 • Soil Ecology
 • Biodiversity and Conservation Science

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-981577-4-1