Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Henrik Smith. Foto.

Henrik Smith

Professor

Porträtt av Henrik Smith. Foto.

Mot en evidensbaserad CAP

Författare

 • Juliana Dänhardt
 • Henrik G. Smith
 • Mark V. Brady
 • Ullrika Sahlin

Summary, in Swedish

EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) är ett av de viktigaste styrmedlen för svenskt jordbruk, både när det gäller ekonomiska resurser och med avseende på hur stora arealer mark som påverkas. I den nuvarande CAP finns medel avsatta för miljöåtgärder såväl inom pelare 1 genom de så kallade förgröningsåtgärderna, som genom Landsbygdsprogrammet (pelare 2) via miljöstöden. Därmed skulle det kunna finnas stora möjligheter att genom CAP:s olika kanaler påverka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet. För att utveckla välfungerande och kostnadseffektiva styrmedel krävs att dessa byggs på en vetenskaplig kunskapsbas, att man utvärderar om stöden uppnår sina syften och att man undersöker hur ersättningarnas effekt skulle kunna förbättras med en alternativ utformning. En generell slutsats från vår forskning är att den vetenskapliga underbyggnaden av CAP uppvisar brister och att en utvärdering och utveckling av stöden borde byggas in som en organisk del av CAP. Vi föreslår att ett sådant utvärderingssystem, inklusive insamling av ett tillräckligt dataunderlag med lämpliga metoder, integreras i CAP och täcker hela programperioden.

Avdelning/ar

 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Lunds universitets hållbarhetsforum
 • Biodiversity
 • AgriFood Economics Centre, SLU
 • Biodiversitet och bevarandevetenskap

Publiceringsår

2016

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Övrigt

Ämne

 • Environmental Sciences

Aktiv

Published

Projekt

 • Multifunctional agriculture: Harnessing biodiversity for sustaining agricultural production and ecosystem services

Forskningsgrupp

 • Biodiversity and Conservation Science