Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välkommen till kursen Miljö- och hälsoskydd, metodik och praktik, MVEN22, vårterminen 2023

Introduktionsmöte med upprop är den 16 januari kl 9.15 – 12.00 i kurssal Mossen Öster i Ekologihuset, Sölvegatan 37 Lund.

Kurstid

2023-01-16 – 2023-03-21

Kursansvarig

Andrea Hjärne, 0725 - 671218
andrea [dot] hjarne [at] cec [dot] lu [dot] se (andrea[dot]hjarne[at]cec[dot]lu[dot]se)

Schema

Länk till kursschema hittar du på Miljövetenskaps hemsida under kursen samt i schemaverktyget TimeEdit. Notera att schemat är preliminärt och moment kan komma att ändras innan kursen börjar. Uppdateringar av schemat publiceras på hemsidan fram till och med kursstart, därefter endast i schemaverktyget TimeEdit.

Miljövetenskaps hemsida – miljövetenskap.lu.se

Schema i Timeedit – cloud.timeedit.net

Viktigt att veta

  • Uppropet är obligatoriskt! Du förlorar din plats på kursen om du inte är närvarande vid introduktionen.
  • Om du inte vill gå kursen, ska du meddela studievägledare Helena Hanson samt avanmäla dig på http://www.antagning.se så snart som möjligt (så att ingen annan går miste om platsen).
  • Om du är antagen med villkor måste du senast vid kursstart visa att du är fullt behörig. Är du osäker på din behörighet, kontakta Helena Hanson.

helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se (helena[dot]hanson[at]cec[dot]lu[dot]se)

Telefon: 046 222 47 42

Lokaler

Kursen kommer att hållas i lokal Maskrosen (förutom uppropet som är i Mossen Öster) i Ekologihuset. Praktikplats ordnas på egen hand: Tillsynsmyndighet vid kommun eller länsstyrelse (vid annan plats stäm först av med kursansvarig).

Litteratur

  • Tomas Isenstam: Juridik för inspektörer, andra upplagan,
    Lund 2019, Studentlitteratur AB
    bokus.com

Examination

Examination sker genom hemtenta och övningar med muntlig och skriftlig presentation. Det betyder att övningarna måste vara godkända av läraren. Om övningen inte är godkänd får studenten uppgifter om hur den behöver kompletteras och är godkänd först när läraren godkänt kompletteringen.

Närvaro

Kursiverade momenten i schemat är obligatoriska. Utöver dessa är minst 80 % av samtliga moment obligatoriska. Missade övningar eller seminarier redovisas skriftligt i efterhand.

Kurshemsida

Vi använder kurswebben ”Canvas” Du loggar in i systemet med ditt student-ID.

Canvas - canvas.education.lu.se

Att använda Canvas, studentguide – canvas.education.lu.se

Övrigt

På Lunds universitets hemsida under ”studera” kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter som student, om studieverkstaden som erbjuder hjälp och råd för studie och presentationsteknik, om pedagogiskt stöd om du har något funktionshinder eller läs- och skrivsvårigheter medmera.

Kontakta alltid studievägledare Helena Hanson vid behov av pedagogiskt stöd.

Lunds universitets hemsida – lu.se/studera

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig.

Välkommen till kursen!