Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategiskt miljöarbete

MAGISTER och MASTERPROGRAM I MILJÖVETENSKAP

Strategiskt miljöarbete är utbildningen för dig som vill arbeta med hållbarhetsfrågor och förebyggande miljöskydd i privat och offentlig sektor. Genom utbildningen får du kunskap och verktyg att minska miljöpåverkan från olika typer av verksamheter.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram (120 hp) eller avsluta utbildningen efter ett år och då ta ut en magisterexamen (60 hp). Läs om skillnaden under respektive studiegång.

Utbildningen är en miljövetenskaplig master med inriktning strategiskt miljöarbete där du förbereds inför utmaningen att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, inför att vara en framtida beslutsfattare.

På kurserna undervisar lärare från olika institutioner vid universitetet, Internationella miljöinstitutet, myndigheter och företag. Du får ta del av den senaste miljöforskningen och får en god insikt i hur miljöfrågor hanteras i samhället.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Studiegång master 120 hp

Väljer du att läsa utbildningen som masterprogram (två år) så läser du sex fördjupningskurser och gör ett större examensarbete.

En av de fyra valbara kurserna (år 1) kan du läsa som en praktikkurs. Istället för att läsa en universitetskurs så gör du praktik på ett företag, myndighet eller organisation som du valt själv.

Läs mer om praktik här

År 1

HT1: Miljöstyrning i näringslivet (MVES01), 15 hp 

HT2: Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi (MVES02), 15 hp

VT1: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle (MVES13), 15 hp

VT2: Miljöövervakning (MVES04), 15 hp)

År 2

HT1: Miljövetenskap: Analys och metodik (MVEN03), 15 hp 

HT2: Tillämpad miljövetenskap (MVEN24), 15 hp

VT1-2: Examensarbete, 30 hp

Studiegång magisterexamen 60 hp

Väljer du att läsa en magister examen i stället (ett år) så läser du tre fördjupningskurser och gör ett examensarbete på 15 hp. Är du intresserad av magisterprogrammet så kontaktar du studievägledaren.

År 1

HT1: Miljöstyrning i näringslivet (MVES01), 15 hp 

HT2: Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi (MVES02), 15 hp

VT1: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle (MVES13), 15 hp

VT2: Examensarbete 15 hp

Läs tidigare magister- och masterexamensarbeten 

I LUP Student Papers (Lunds universitets publikationsdatabas) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter.
Magisterarbeten i LUP – lub.lu.se
Masterarbeten i LUP – lub.lu.se

Arbetsmarknad och karriär

Efter utbildningen kan du exempelvis komma att arbeta med hållbarhetsfrågor och förebyggande miljöskydd inom privat liksom offentlig sektor. Utbildningen ger dig goda förutsättningar att arbeta på kommunal, regional och nationell nivå.

Vanliga yrken efter examen i strategiskt miljöarbete är miljöstrateg, hållbarhetsansvarig och miljöchef.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

 

Behörighet och Examen

  • Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande
  • Minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive 15 hp miljövetenskaplig grundkurs
  • 15 hp miljörätt, 15 hp miljöekonomi
  • Svenska 3/Svenska B, Engelska 6/Engelska B

Examen

Naturvetenskaplig masterexamen i miljövetenskap

Information om programmet

Omfattning
60/120 hp

Studietakt
Dagtid, 100 %

Utbildningen startar
Hösttermin

Anmäl dig på 
antagning.se

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 37 82