Vattenvård

MASTERPROGRAM I MILJÖVETENSKAP

Vattenvårdsinriktningen är rätt för dig med intresse för hur människors aktivitet påverkar våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Eftersom det är en fördjupning på avancerad nivå krävs vissa specifika förkunskaper se högerspalten.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram (120 hp) men det finns också möjlighet att avsluta programmet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Kontakta studievägledaren för information om hur du ska göra om du är intresserad av detta alternativ.

Förorening av vattenmiljöer och förändringar av vattendrag till följd av mänsklig aktivitet är ett faktum och det pågår ett ständigt arbete för att komma till rätta med dessa problem, såväl globalt som nationellt. Du lär dig om miljöproblem som påverkar dricksvatten, badvatten, fiske, vattenflöden, och biologisk mångfald.

Du får också en god insikt i hur vattenvårdsarbetet fungerar i Sverige och Europa, kunskaper om restaureringar, vattenreningstekniker samt åtgärder för skydd av vattenmiljöer.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Studiegång master 120 hp

Väljer du att läsa utbildningen under två år så läser du sex fördjupningskurser och gör ett större examensarbete.

En av de fyra valbara kurserna (år 1) kan du läsa som en praktikkurs. Istället för att läsa en universitetskurs så gör du praktik på ett företag, myndighet eller organisation som du valt själv.

Läs mer om praktik här

År 1

HT1:  Riskanalys inom natur, miljö och hälsa (MVEC12)Limnologi (BIOR17) – biologi.lu.se

HT2:  Geologi i samhället (GEOB25) – geologi.lu.se

VT1:  Akvatisk ekologi (BIOR82) – biologi.lu.se / Hydrogeologi (GEOP06) – geologi.lu.se (kräver GEOB25)

VT2:  Vattenvård (BIOR66) – biologi.lu.se

År 2

HT1: Miljövetenskap: Analys och metodik (MVEN03)

HT2: Tillämpad miljövetenskap (MVEN24)

VT1–2: Examensarbete 30 hp

Studiegång magister 60 hp

Väljer du att läsa utbildningen under ett år så läser du tre fördjupningskurser och gör ett mindre examensarbete. Är du intresserad av det ettåriga magisterprogrammet så kontaktar du studievägledaren

År 1

HT1: Miljövetenskap: Analys och metodik (MVEN03)

HT2: Geologi i samhället (GEOB25) – geologi.lu.se

VT1: Hydrogeologi (GEOP06) – geologi.lu.se) (kräver GEOB25)

VT2: Examensarbete 15 hp

Läs tidigare examensarbeten för inspiration

I LUP (Lunds universitets publikationsdatabas) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter.

LUP student papers – lub.lu.se

Arbetsmarknad och karriär

Inriktningen vattenvård riktar sig till dig som vill arbeta med vattenvårdsfrågor på kommunal, regional eller nationell nivå eller som konsult med vatteninriktning. Vattenfrågor är också viktiga inom biståndsvärlden. Den ger dig även en god bas för forskarutbildning inom området.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

Behörighet och Examen

  • Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande 
  • Minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive 15 hp miljövetenskaplig grundkurs
  • 15 hp miljörätt, 15 hp ekologi samt 15 hp kemi
  • Svenska 3/Svenska B, Engelska 6/Engelska B.

Examen

Naturvetenskaplig masterexamen i miljövetenskap 

Information om programmet

Omfattning: 60/120 hp

Studietakt: Dagtid, 100 %

Utbildningen startar: Hösttermin

Anmäl dig på: www.antagning.se

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 37 82