Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvård

MASTERPROGRAM I MILJÖVETENSKAP

Masterinriktningen i naturvård passar dig som vill arbeta med naturvård och ekologiska frågor. Du lär dig hur människor genom t.ex. jord- och skogsbruk har påverkat hur landskapet utvecklats men även hur människan idag påverkar landskapsutvecklingen exempelvis genom markexploatering och vilka konsekvenser detta får för växter och djur idag och i framtiden.

Mer om masterprogrammet i miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning - youtube.com.

Du lär dig dokumentera och analysera riskerna med olika verksamheter för den biologiska mångfalden. Du får också kunskap om vilka åtgärder och strategier som kan användas för att skydda den biologiska mångfalden.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram (120 hp) men det finns också möjlighet att avsluta programmet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Kontakta studievägledaren för information om hur du ska göra om du är intresserad av detta alternativ.

Eftersom det är en fördjupning på avancerad nivå krävs vissa specifika förkunskaper se högerspalten.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Studiegång master 120 hp

Väljer du att läsa utbildningen under två år så läser du sex fördjupningskurser och gör ett större examensarbete.

En av de fyra valbara kurserna (år 1) kan du läsa som en praktikkurs. Istället för att läsa en universitetskurs så gör du praktik på ett företag, myndighet eller organisation som du valt själv.

Läs mer om praktik här 

År 1

HT1: Riskanalys inom natur, miljö och hälsa (MVEC12)

HT2: Naturvård (BIOC05) – biologi.lu.se

VT1: Bevarandebiologi (BIOR83) – biologi.lu.se

VT2: Biologisk miljöövervakning (BIOR39) – biologi.lu.se

År 2

HT1: Miljövetenskap: Analys och metodik (MVEN03)

HT2: Tillämpad miljövetenskap (MVEN24)

VT1–2: Examensarbete 30 hp

Studiegång magister 60 hp

Väljer du att läsa utbildningen under ett år så läser du tre fördjupningskurser och gör ett mindre examensarbete. Är du intresserad av det ettåriga magisterprogrammet så kontaktar du studievägledaren

År 1

HT1: Miljövetenskap: Analys och metodik (MVEN03)

HT2: Naturvård (BIOC05) – biologi.lu.se

VT1: Bevarandebiologi (BIOR83) – biologi.lu.se 

VT2: Examensarbete 15 hp

Läs tidigare examensarbeten för inspiration

I LUP (Lunds universitets publikationsdatabas) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter.

LUP student papers – lub.lu.se

Arbetsmarknad och karriär

Inriktningen naturvård riktar sig till dig som vill arbeta med naturvårdsfrågor inom kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter eller konsultbolag. Den ger dig även en god bas för forskarutbildning inom området.

De som har läst inriktningen arbetar idag som konsulter inom naturvård på både stora och små företag samt miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

Behörighet och Examen

  • Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande 
  • Minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive 15 hp miljövetenskaplig grundkurs
  • 15 hp miljörätt, 15 hp ekologi samt 15 hp kemi
  • Svenska 3/Svenska B, Engelska 6/Engelska B.

Examen

Naturvetenskaplig masterexamen i miljövetenskap 

Information om programmet

Omfattning: 60/120 hp

Studietakt: Dagtid, 100 %

Utbildningen startar: Hösttermin

Anmäl dig på: www.antagning.se

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 37 82