Naturvetenskaplig inriktning

MAGISTER och MASTERPROGRAM I MILJÖVETENSKAP

Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning fördjupar dina kunskaper inom ett naturvetenskapligt miljöområde.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram (120 hp) eller avsluta utbildningen efter ett år och då ta ut en magisterexamen (60 hp). Den tvååriga masterutbildningen söker du på antagning.se, är du intresserad av det ettåriga magisterprogrammet så kontaktar du studievägledaren.

En inriktning inom naturvetenskap är bra om du till exempel vill arbeta som konsult inom förorenad mark, som naturvårdshandläggare, miljö- och energisamordnare eller kanske som miljöspecialist. Det är arbeten där du behöver djup specialistkunskap inom respektive område för att både kunna avhjälpa befintliga miljöproblem men även kunna förstå orsakerna till problemen och arbeta förebyggande.

Programmet består av fyra valbara inriktningar:

Tidigare examensarbeten i LUP (Lunds universitets publikationsdatabas) för inspiration

LUP Student Papers, Lund University Libraries – lub.lu.se

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782