Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MVEF01 Miljövetenskap: Praktik,15 hp, grundläggande nivå

Hur ser det dagliga arbetet ut för en miljövetare? Att göra praktik kan vara ett bra sätt att få en djupare kontakt med arbetsmarknaden. Praktik kan både ge tips om vad man vill arbeta med efter sin utbildning och leda till den första anställningen.

Den grundläggande praktiken syftar till att ge dig tillfälle att tillämpa de teoretiska kunskaper du tillgodogjort dig under utbildningen samt att ge dig inblick i hur miljöarbete utförs på företag eller myndigheter.

Praktiken kan göras på företag, myndigheter eller organisationer. Arbetet kan bestå i att man deltar i det dagliga arbetet på praktikplatsen och/eller att man gör någon egen uppgift.

Praktiken omfattar 15 hp, dvs ca 43 arbetsdagar och kan göras på heltid eller deltid, men även under sommaren. Det är tillåtet att göra examensarbete och praktik på samma arbetsplats men praktiken får inte används för att förlänga examensarbetstiden. Denna kurs får inte tillgodoräknas inom examen tillsammans med praktikkurs som gjorts inom annat naturvetenskapligt ämne.

Innan praktiken börjar

 1. Kontrollera att du är behörig att göra praktik; dvs du ska ha 60 hp miljövetenskapliga kurser
 2. Sök praktikkursen på antagning.se.
 3. Leta reda på en praktikplats. Börja leta i god tid eftersom företag och myndigheter ofta har svårt att ta in någon med kort varsel.
 4. Skriv en kortfattad planering (praktikplan) av praktikarbetet. Planeringen sker i samråd mellan student och handledare och ska skrivas under av båda.
 5. Lämna planeringen till kursansvarig som ser till att du blir registrerad på kursen. Planeringen ska lämnas in senast en vecka innan praktikstart. Om praktiken görs utanför terminstid eller på deltid ska planen vara inlämnad senast två veckor innan start.

Praktikplanen ska innehålla:

 1. Kurskod
 2. Studentens namn och personnummer
 3. Datum för praktiken
 4. Namn på praktikplatsen
 5. Kontaktuppgifter till praktikhandledaren
 6. Projektbeskrivning och tidsplanering
 7. Budget (om du vill ha reseersättning ska det anges i planen) - OBS! reseersättning utbetalas endast för praktik i utlandet).

Regler för reseersättning - praktik utomlands

Lämna planeringen till kursansvarig i god tid innan kursstart för registrering på kursen. Om praktiken görs utanför terminstid eller på deltid ska planen var inlämnad senast två veckor innan start.

Under praktiken

Under praktiken förs dagbok eller arbetsbok. Denna sammanfattas i en rapport på 2-3 sidor och ska innehålla:

 1. En beskrivning av arbetsplatsen och dess verksamhet
 2. En redogörelse för det egna arbetet. Till redogörelsen kan fogas preliminärresultat, bilder och dyligt.
 3. En utvärdering av praktikperioden.

Du har samma arbetstider som de övriga på arbetsplatsen.

Efter praktiken

Skicka in en sammanfattning av dagboken samt intyg från praktikhandledare till kursansvarig.

Intyget ska innehålla:

 1. Ditt namn och personnummer
 2. Tid för praktiken 
 3. Namnet på prakaktikplatsen samt vara underskrivet av praktikhandledaren

Praktiken godkänns av kursansvarig. Endast betyget G ges.

Kursansvarig: Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se


Behörighet & urval, anmälan och antagning

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, behörighet & urval, anmälan & antagning inklusive senaste antagningspoäng.

 

 

Praktik

Kurskod: MVEF01
Poäng: 15 hp
Nivå: Grundnivå
Period: Valfri

Kursplan MVEF01 - lu.se

 

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 37 82