Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser

Miljövetenskap som ämne kombinerar en stor del grundläggande naturvetenskaplig kunskap om miljöproblems orsaker och konsekvenser med samhällsvetenskaplig och juridisk kunskap både i utbildningarna och de ingående kurserna.

Nedan finns alla kurser som är obligatoriska ifall man läser en utbildning i miljövetenskap eller miljö- och hälsoskydd samt de kurser som vi ger som fristående kurser inom ämnet miljövetenskap.

Läsåret består av en höst- och vårtermin på 30 hp vardera. De flesta miljövetenskapliga kurser är på 15 hp och sträcker sig över en halv termin.

Kurser på grundnivå

Höstterminen
 

HT1: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön (MNXD11) 7.5 hp

HT1: Miljövetenskap: grundkurs (MVEA10), 15 hp

HT2: Berg, jord och vatten ur ett miljöperspektiv (GEOA82), 15 hp - geologi.lu.se

HT1: Kemi: Allmän kemi (KEMA20), 15 hp – lu.se

HT1: Cell- och mikrobiologi BIOA10, 15 hp – lu.se

HT2: Miljörätt för miljövetare (MVEC18), 15 hp

HT1: Riskbedömning inom natur, miljö och hälsa (MVEC10), 15 hp

 

Vårterminen
 

VT1: Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön (MNXD11) 7.5 hp

VT1: Miljöfysik (FYSA25), 15 hp – lu.se

VT1: Miljö - politik och förvaltning (MVEB15), 15 hp

VT1: Kemi: Allmän kemi (KEMA20), 15 hp – lu.se

VT1: Industriell miljöekonomi för miljövetare (MVEC20), 15 hp

VT2: Ekologi (BIOC10), 15 hp – lu.se

  VT: Examensarbete på grundnivå, 15 hp

 

Valfri period
 

Praktik grundläggande (MVEF01), 15 hp

Kurser på avancerad nivå

Höstterminen
 

HT1: Klimatförändringen, vetenskap och samhälle (MVEN15), 15 hp

HT2: Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation (MVEN16), 15 hp

HT1: Miljöskydd (MVET10), 15 hp

HT2: Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelssäkerhet (MVEN21), 15 hp

HT1: Miljöstyrning i näringslivet (MVES01), 15 hp

HT2: Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi (MVES02), 15 hp

HT1: Miljövetenskap - analys och metodik (MVEN13), 15 hp

HT2: Tillämpad miljövetenskap (MVEN24), 15 hp

 

Vårterminen
 

VT1: Samhällsplanering med klimatperspektiv (MVEN27), 15 hp

VT2: Klimatstrategiska metoder (MVEN18), 15 hp

VT1: Miljö- och hälsoskydd – metodik och praktik (MVEN22), 15 hp

VT1: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle (MVES13), 15 hp

VT2: Miljöövervakning (MVES04), 15 hp

  VT: Examensarbete på avancerad nivå

 

Valfri period
 

Praktik avancerad (MVEP10), 15 hp

 

Utöver ovanstående kurser står hela kursutbudet vid Lunds universitetet till ditt förfogande

Lunds universitets kursutbud – lu.se