Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Miljövetenskaplig forskarutbildning

Miljövetenskap är det vetenskapliga studiet av mänskligt orsakade miljöproblem, inklusive klimatförändringar.

Forskarutbildning i miljövetenskap

Utbildningen som leder till en Fil Dr examen i Miljövetenskap vid Lunds universitet tar normalt fyra år vid studier på heltid, varav cirka ett år ägnas åt kurser och seminarier och tre år åt forskning. Utbildningens mål är att utveckla vetenskaplig kompetens och tvärvetenskaplig forskning mellan institutioner och ämnen inom universitet och samhälle. Forskningsresultaten rapporteras i en avhandling som normalt består av en sammanfattning tillsammans med artiklar som publicerats eller avses att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation där en examinator utvärderar arbetet. Praktisk information om forskarutbildningen finns också i naturvetenskapliga fakultetens doktorandhandbok.

Om ämnet miljövetenskap

Miljövetenskap är det vetenskapliga studiet av mänskligt orsakade miljöproblem, inklusive klimatförändringar. Ämnet kombinerar studiet av mänsklig påverkan på naturliga processer med vilka åtgärder och strategier som kan vidtas för att förebygga, förhindra eller motverka miljöproblem och åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljövetenskaplig forskning bygger på grundläggande förståelse av naturliga processer och hur de påverkas av människans aktiviteter och har därför en bred bas i traditionella ämnen som biologi, kemi, fysik, geologi och naturgeografi. Den innefattar även studier om relevanta åtgärder och strategier för att hantera miljöproblem. Detta gör att forskningen bygger på tvärvetenskapliga angreppssätt i samarbete över traditionella ämnesgränser. 

Centrala forskningsfält inom miljövetenskapen är:

  • studiet av kemiska ämnens spridning, omvandling och fördelning i luft, mark och vatten samt vilka effekter dessa får på människor, andra organismer, klimat och ekosystem;
  • studiet av människans påverkan på klimat och ekosystem och vilka konsekvenser detta får för biologisk mångfald och möjligheterna att hållbart nyttja ekosystem för produktion av ekosystemtjänster,
  • studiet av miljö- och klimatkonsekvenser av människans utnyttjande av energi och naturresurser och strategier för långsiktigt hållbar produktion och konsumtion,
  • studiet av strategier, evidensbaserat beslutsfattande, naturbaserade och tekniska lösningar som förhindrar att miljö- och klimatproblem uppstår, eller kan användas för att åtgärda dessa.

Miljövetenskaplig forskning handlar både om grundläggande förståelse för hur miljöproblem uppstår och om att bidra med ett kunskapsunderlag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Forskningen sker därför ofta i nära samarbete med samhälleliga aktörer.

Läs mer om aktuella forskningsområden på Centrum för miljö- och klimatforskning.

Mer om forskarutbildningen i miljövetenskap

Du hittar mer information om ansökan och utbildningen på den engelska sidan för forskarutbildningen.

Sidansvarig:

Kontakt

Natascha Kljun
Professor och studierektor för forskarutbildningen
Natascha [dot] kljun [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 4731

Natascha är ansvarig för kurser inom miljövetenskaplig forskarutbildning och fattar beslut om poäng under doktorandutbildningen. Kontakta Natascha också för allmänna frågor kring forskarutbildningen.

● Maria Hansson
Universitetslektor och biträdande studierektor
Maria [dot] Hansson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 4628

Maria är delansvarig för kurser inom miljövetenskaplig forskarutbildning och doktorandmöten tillsammans med handledare.

Åsa Katrin Erlandsson
Ekonom/personaladministratör
asa-katrin [dot] erlandsson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 01 81

Åsa-Katrin är ekonom och personaladministratör. Kontakta henne vid frågor om Ladok-registrering och övrig doktorandadministration.

Stina Johannesson
Kommunikatör
stina [dot] johannesson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 89 59
076-125 76 13

Stina är ansvarig för kommunikationsfrågor.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen