Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Miljövetenskaplig forskarutbildning

Miljövetenskap är den vetenskapliga studien av antropogent orsakade miljöproblem. Ämnet handlar om studien av mänsklig påverkan på naturliga system och processer och vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga, förhindra eller motverka miljöproblem.

Foto: LU bildbank

Utbildningen som leder till en Fil Dr examen i Miljövetenskap vid Lunds universitet tar normalt fyra år vid studier på heltid, varav cirka ett år ägnas åt kurser och seminarier och tre år åt forskning. Utbildningens mål är att utveckla vetenskaplig kompetens och tvärvetenskaplig forskning mellan institutioner och ämnen inom universitet och samhälle. Forskningsresultaten rapporteras i en avhandling som normalt består av en sammanfattning tillsammans med artiklar som publicerats eller avses att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation där en examinator utvärderar arbetet. Praktisk information om forskarutbildningen finns också i naturvetenskapliga fakultetens doktorandhandbok.

Om ämnet miljövetenskap

Miljövetenskap är det vetenskapliga studiet av antropogena miljöproblem, inklusive studier av klimatförändringar.
Ämnet handlar om studiet av mänsklig påverkan på naturliga processer och vilka åtgärder och strategier som kan vidtas för att förebygga, förhindra eller motverka lokala, regionala och globala miljöproblem.
Även studiet av hur miljöproblemen påverkar hållbart utnyttjande av miljön ingår i ämnet.

Miljövetenskaplig forskning förutsätter en grundläggande förståelse för naturliga processer och har därför en bas i traditionella ämnen som biologi, kemi, fysik, geologi och naturgeografi. Eftersom miljövetenskap utöver studiet av mänsklig påverkan på miljön även innefattar studier om relevanta åtgärder och strategier, är miljövetenskap till sin karaktär tvärvetenskaplig och forskningen bygger på samarbete över institutions- och fakultetsgränser.

Centrala forskningsfält inom miljövetenskapen är:

– studiet av kemiska ämnens spridning, omvandling och fördelning i luft, mark och vatten samt vilka effekter dessa får på människor, andra organismer och ekosystem,

– studiet av människans påverkan på mark och landskap och vilka konsekvenser detta får för biologisk mångfald samt klimatet och möjligheten att bedriva uthålligt skogs- och jordbruk samt annat mänskligt utnyttjande av naturen,

– studiet av miljökonsekvenser av människans utnyttjande av energi och naturresurser och strategier för hållbart utnyttjande av dessa,

– studiet av strategier, tekniska lösningar och andra åtgärder som förhindrar att miljöproblem uppstår eller som kan användas för att åtgärda miljöproblem inklusive klimatpåverkan.

Miljövetenskaplig forskning handlar både om grundläggande förståelse för hur miljöproblem uppstår och om att bidra med ett kunskapsunderlag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Forskningen sker därför ofta i nära samarbete med samhälleliga aktörer.

Aktuella forskningsområden beskrivs på Centrum för miljö- och klimatforsknings hemsida www.cec.lu.se


 

Kontakt

Dr. Maria Hansson
Universitetslektor och studierektor för forskarutbildningen
Maria [dot] Hansson [at] cec [dot] lu [dot] se
Tel: 046-222 4628

Maria är universitetslektor och forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning. Hon är ansvarig för kurser inom miljövetenskaplig forskarutbildning och fattar beslut om poäng under doktorandutbildningen. Kontakta Maria också för allmäna frågor kring forskarutbildningen.

● Professor Pål Axel Olsson
Professor och biträdande studierektor för forskarutbildningen
pal_axel [dot] olsson [at] biol [dot] lu [dot] se
Tel: 046-222 42 47

Pål Axel arbetar på Biologiska institutionen. Han ansvarar för de årliga doktorandsamtalen mellan student och handledare.

Åsa Katrin Erlandsson
Ekonom/personaladministratör
asa-katrin [dot] erlandsson [at] cec [dot] lu [dot] se
Phone: +46 (0)46 222 01 81

Åsa-Katrin är ekonom och personaladministratör. Kontakta henne vid frågor om Ladok-registrering och övrig doktorandadministration.
 

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen