Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Martijn van Praagh. Foto.

Martijn van Praagh

Adjungerad universitetslektor

Martijn van Praagh. Foto.

Kvalitet i nya deponiers lakvatten - resultat från Renovas deponi Fläskebo

Författare

 • Hanna Modin
 • Martijn van Praagh
 • Kenneth M Persson

Summary, in Swedish

EU:s deponeringsdirektiv har medfört ökade krav på deponier. Mängden deponerat organiskt material har

begränsats kraftigt och deponiernas inre skall nu vara så torrt som möjligt. Konsekvenserna av detta är ännu inte

helt kända. Fläskebodeponin, den deponi som varit i drift längst av de få svenska deponier som är konstruerade

enligt direktivet, har här fungerat som ett exempel på framtidens deponier. Dess lakvatten har studerats med

hjälp av de multivariata analysmetoderna principalkomponentsanalys (PCA) och kanonisk korrelationsanalys

(CCA) samt med den geokemiska beräkningsmodellen PHREEQC. Flera intressanta samband hittades och

resultaten visar tydligt att multivariata metoder har en stor potential när det gäller att hantera lakvattendata,

inte minst på grund av deras förmåga att vaska fram den mest relevanta informationen. I kombination med den

geokemiska modellen kan de leda till ökad förståelse av processer som styr lakvattenkemin. Nästa steg i studien

blir att jämföra Fläskebos lakvatten med vatten från äldre deponier för att med hjälp av multivariata metoder

hitta intressanta skillnader och likheter.

Avdelning/ar

 • Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

Publiceringsår

2008

Språk

Engelska

Sidor

283-290

Publikation/Tidskrift/Serie

Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research

Volym

64

Issue

4

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Föreningen Vatten

Ämne

 • Water Engineering

Nyckelord

 • geochemical modelling
 • Landfill Directive
 • CCA
 • PCA
 • multivariate data analysis
 • leachate analysis
 • Landfill monitoring

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0042-2886