Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Markku Rummukainen. Foto.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Foto.

Globala utsläppen ökar, men måste ner

Författare

  • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

Den observerade globala uppvärmningen sedan industrialismens början uppgår nu till nästan en grad, havsnivån har stigit och Arktis havsis och glaciärer smälter. Hur stor klimatförändringen och dess effekter till slut blir beror främst på utvecklingen av de klimatpåverkande utsläppen, speciellt koldioxid. De globala utsläppen behöver över tid begränsas till 3700 miljarder ton koldioxidekvivalenter, totalt och från alla utsläpp, om det ska kunna gå att undvika en global uppvärmning över två grader. Mer än hälften av denna mängd har redan släppts ut. För att komma åt utsläppen, behöver man fokusera inte bara på hur, utan även varför de ökar. Fokus för åtgärder måste ligga på drivkrafterna bakom utsläppens ökning om vi ska kunna vända trenden till en minskning.

Avdelning/ar

  • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
  • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
  • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Klimat i Fokus

Issue

8

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Lund University

Ämne

  • Climate Research

Status

Published

Report number

2014