Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Markku Rummukainen. Foto.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Foto.

Tvågradersmålet

Författare

  • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

Att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader - tvågradersmålet - är ett övergripande mål i klimatpolitiken såväl internationellt som i Sverige. Tvågradersmålet kan ses som ambitiöst jämfört med globala trender idag, men den utesluter inte alla klimateffekter. Om målet är tillräckligt beror alltså även på vilka risker vi kan acceptera och vad vi kan åtgärda med anpassning. För att kunna nå tvågradersmålet behöver de globalautsläppen snarast börja minska, vilket är förenligt med en hållbar samhällsutveckling lokalt, regionalt och globalt.

Avdelning/ar

  • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
  • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
  • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Klimat i Fokus

Issue

15

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Lund University

Ämne

  • Climate Research

Status

Published