Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Markku Rummukainen. Foto.

Markku Rummukainen

Professor

Markku Rummukainen. Foto.

Fönstret för tvågradersmålet på glänt, på väg att stängas

Författare

  • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC lyfter i sin femte stora rapport (”Assessment Report 5”, AR5) fram att för att den långsiktiga globala uppvärmningen ska kunna begränsas till mindre än 2 grader, behöver de kumulativa växthusgasutsläppen begränsas till en viss maximal mängd. För att sannolikt uppnå en sådan klimatstabilisering uppgår det totala utsläppsutrymmet, det vill säga mängden kol som får släppas ut, till omkring 1000 miljarder ton kol över tid. Här omfattas såväl utsläppen av koldioxid från kol, olja, naturgas och avskogning, som utsläppen av andra klimatpåverkande växthusgaser. Ett utsläppsutrymme på 1000 miljarder ton kol kan låta mycket, men en stor del av detta har redan effektivt förbrukats. Det blir allt med bråttom med att bestämt minska utsläppen om tvågradersmålet ska kunna hållas.

Avdelning/ar

  • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
  • MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system
  • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Klimat i fokus

Issue

5

Dokumenttyp

Övrigt

Förlag

Hållbarhetsforum, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Ämne

  • Climate Research

Status

Published