Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturlista: Samhällsplanering med klimatperspektiv (MVEN27) vårterminen 2024

Litteraturlistan består av obligatorisk läsning och frivillig läsning. Litteratur tillkommer i relation till Uppgifter, Hemtentamina, Individuell litteraturöversikt och Projektarbetet. En stor del av litteraturen är tillgänglig via LU:s databaser.

Obligatorisk läsning

Böcker

Bryman A. (2018), Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber (690 s.) 
Forsberg, Gunnel (RED.) (2019) Samhällsplaneringens teori och praktik. Liber (384 s.)
Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030. RUS - Länsstyrelserna i samverkan. 2020. (73 s) (online pdf) 

Vetenskapliga publikationer i bokstavsordning

Bibri, S.E., Krogstie, J., Kärrholm, M. (2020). Compact city planning and development: Emerging practices and strategies for achieving the goals of sustainability. Developments in the Built Environment, 4.
https://doi.org/10.1016/j.dibe.2020.100021

Churkina, G. et al. Buildings as a global carbon sink. Nat Sustain 3, 269–276 (2020). https://doi.org/10.1038/s41893-019-0462-4 

Cugurullo, F. (2021) The transition to autonomous cars, the redesign of cities and the future of urban sustainability, Urban Geography, 42:6, 833-859,
https://doi.org/10.1080/02723638.2020.1746096

Emmelin, L., Cherp, A. (2016). National environmental objectives in Sweden: a critical reflection. Journal of Cleaner Production 123, 194-199

Hersperger, A.M. et al. (2020). Does landscape play a role in strategic spatial planning of European urban regions? Landscape and Urban Planning, 194. 
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103702

Lundqvist, L.J (2016) Planning for Climate Change Adaptation in a Multi-Level Context: The Gothenburg Metropolitan Area, European Planning Studies, 24 (1), 1-20

Malabi Eberhardt, L.C., Birkved, M., Birgisdottir, H. (2022). Building design and construction strategies for a circular economy. Architectural Engineering and Design Management, 18:2, 93-113,
 https://doi.org/10.1080/17452007.2020.1781588

Persson, C. (2020) Perform or conform? Looking for the strategic in municipal spatial planning in Sweden, European Planning Studies, 28:6,
 https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1614150

Röck, M., et al. (2020). Embodied GHG emissions of buildings – The hidden challenge for effective climate change mitigation. Applied Energy, 258.
 https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114107

Svenfelt, Å. et al. (2019). Scenarios for sustainable futures beyond GDP growth 2050. Futures 111, 1-14.

Frivillig läsning / referenslitteratur 

Metodlitteratur 

Det finns väldigt mycket metodlitteratur. Ni väljer själva vilken litteratur ni använder men när det efterfrågas måste ni referera till och förhålla er till metodlitteratur.

Essaiasson P. (2017) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm: Nordsteds Juridik (470 s.) 

Hart Chris, (2018) London, SAGE, (230 s.)
Doing a literature review: releasing the social science research imagination   

Johannesson A och Tufte, P.A., (2020) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber (280 s.)

Ridley Diana, (2012), The Literature Review: a step-by-step guide for students, SAGE

SAGE Research Methods online (methods literature available online at LU Libraries)