Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturlista Livsmedelssäkerhet MVEN21, höstterminen 2022

Kursansvarig

Åsa Håkansson
asa [dot] hakansson [at] food [dot] lth [dot] se (asa[dot]hakansson[at]food[dot]lth[dot]se)

Kurslitteratur

Adams, M.R. & Moss, M.O. 2015. Food Microbiology. 4th ed. Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK. ISBN 9781849739603.

Isenstam, T. 2012. Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen. 2 uppl. Studentlitteratur ISBN 978-91-44-08378-0.

OBS kan inte ersättas med första upplagan.

Nylander, A., Jonsson, L., Marklinder, I., & Nydahl, M. 2014. Livsmedelsvetenskap. 2 uppl. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-09567-7.

Kan endast köpas från Anticimex under kursens gång:

Sprenger, R. A. 2008. Säkra livsmedel – en handbok i livsmedelshygien. Anticimex, www.anticimex.se. ISBN 978-1- 90-6404-33-8 samt

Diverse dokument som t.ex. lagtexter, styrande dokument och fakta från SLV, med mera.