Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturlista: Livsmedelssäkerhet (MVEN21)

Kursansvarig

Åsa Håkansson
asa [dot] hakansson [at] food [dot] lth [dot] se (asa[dot]hakansson[at]food[dot]lth[dot]se)

Kurslitteratur

Adams, M.R. & Moss, M.O. 2015. Food Microbiology. 4th ed. Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK. ISBN 9781849739603.

Isenstam, T. 2012. Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen. 2 uppl. Studentlitteratur ISBN 978-91-44-08378-0.
OBS kan inte ersättas med första upplagan.

Nylander, A., Jonsson, L., Marklinder, I., & Nydahl, M. 2014. Livsmedelsvetenskap. 2 uppl. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-09567-7.

Kan endast köpas från Anticimex under kursens gång:
Sprenger, R. A. 2008. Säkra livsmedel – en handbok i livsmedelshygien. Anticimex, www.anticimex.se. ISBN 978-1- 90-6404-33-8.

samt

Diverse dokument som till exempel lagtexter, styrande dokument och fakta från SLV, med mera.