Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturlista: Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation (MVEN16)

Kursansvarig

Roger Hildingsson
roger [dot] hildingsson [at] svet [dot] lu [dot] se (roger[dot]hildingsson[at]svet[dot]lu[dot]se)

Kurslitteratur och läsanvisningar

Kursens lärare tillhandahåller läsanvisningar för varje kurstillfälle via Canvas. För de första kurstillfällena gäller följande läsanvisningar:

Månd. 30 okt: Bulkeley & Newell 2023 (Intro; kap 1), Hulme 2020 (kap 1), Jordan et al. 2018 (kap 1), alla tillgängliga som e-böcker via biblioteket (LUB).

Onsd. 1 nov: Carter 2007 (kap. 7); Olsson m.fl. 2021 (kap 9), se pdf-er via kurssiten på Canvas.

Torsd. 2 nov: Dalhammar 2022, se pdf via kurssiten på Canvas.

Huvudsakliga kursböcker

  • Boyce, T., J. Lewis, eds. (2009). Climate Change and the Media. Peter Lang Pub Inc. (utvalda kapitel)
  • Bulkeley, H., P. Newell (2023). Governing Climate Change. 3rd ed. Routledge (e-bok)
  • Jordan, A. et al., eds. (2018). Governing Climate Change: Polycentricity in Action? Cambridge University Press (e-bok)
  • Hulme, M., ed. (2019). Contemporary Climate Change Debates: A Student Primer. Earthscan/Routledge. (e-bok)

Kursböckerna Governing Climate Change (Bulkeley & Newell 2023) och Governing Climate Change: Polycentricity in Action? (Jordan et al. 2018), liksom kapitel i Contemporary Climate Change Debates: A Student Primer (Hulme 2020), är tillgängliga som e-böcker via LUB.

Av erfarenhet vet vi att Climate Change and the Media (Boyce & Lewis 2009) kan vara svår att få tag i, men ni ges tillgång till kapitlen vi använder under kursens gång. Inför kursens start kommer ni också få en uppdaterad lista över kurslitteraturen, inklusive fler bokkapitel och artiklar (via kurssiten på Canvas).

Kurslitteraturen, några kommentarer

Om att läsa samhällsvetenskap

Samhällsvetenskaplig litteratur skiljer sig delvis från litteratur och läroböcker inom andra discipliner. En betydelsefull skillnad är att samhällsvetenskaplig litteratur sällan gör anspråk på att förmedla någon form av objektiv sanning, utan snarare erbjuder begränsade kunskapsanspråk om, tolkningar av eller förklaringar till olika samhällsfenomen. Därför är samhällsvetenskaplig litteratur oftast att betrakta som inlägg i en ständigt pågående vetenskaplig debatt om vår förståelse av samhället, olika samhällsfunktioner och institutioner eller specifika styrningsproblem och styrmedel. Kurslitteraturen ger introduktion till olika perspektiv och exempel på Sida 4 av 5 förhållningssätt till klimatpolitisk samhällsstyrning, organisering, policyprocesser och beslutsfattande, styrmedel och kommunikation.

Listan över kurslitteraturen innehåller även tips på artiklar m.m. för den som vill fördjupa sig ytterligare inom ämnen och teorier vi kommer att diskutera på kursen. Fördjupningslitteraturen är avsedd som stöd för era vidare studier samt för de kursuppgifter och det projektarbete ni kommer att arbeta med under kursens gång (liksom för masteruppsatsen nästa år).

Metodlitteratur

Vis av erfarenhet rekommenderar vi även metodlitteratur i samhällsvetenskaplig metod för dem av er som inte är bekanta med detta sedan tidigare, t.ex. Metodpraktikan av Esaisson m.fl. (2017). Ni som har bakgrund i något samhällsvetenskapligt ämne bör ha tillräckliga metodkunskaper för att kunna tillgodogöra er kursen. Vi rekommenderar även skriften Konsten att skriva och tala (Gustavsson & Hedlund, 2010) för vägledning om referensangivelser, hantering av källmaterial, m. m.