Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursfordringar för naturvetenskaplig masterexamen 120 hp, huvudområde Miljövetenskap

Obligatoriska kurser 30 hp

MVEN13 Miljövetenskap: Analys och metodik, 15 hp
MVEN24 Miljövetenskap: Tillämpad miljövetenskap, 15 hp

Valbara kurser 45 hp

Ur någon av föreslagen studiegång

Strategiskt miljöarbete

MVES01 Miljövetenskap: Miljöstyrning i näringslivet, 15 hp
MVES02 Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi, 15 hp
MVES13 Miljövetenskap: Ett cirkulärt och biobaserat samhälle, 15 hp
MVES04 Miljövetenskap: Miljöövervakning, 15 hp

Markvård

BIOR78 Biologi: Mark- och växtekologi, 15 hp
MVEC10 Miljövetenskap: Riskanalys i natur, miljö och hälsa, 15 hp
GEOB25 Geologi i samhället, 15 hp
GEOP06 Geologi: Hydrogeologi, 15 hp
GEOC08 Geologi: Förorenad mark, 15 hp

Naturvård

MVEC10 Miljövetenskap: Riskanalys i natur, miljö och hälsa, 15 hp
BIOC05 Biologi: Naturvård, 15 hp
BIOR83 Biologi: Bevarandebiologi, 15 hp
BIOR39 Biologi: Biologisk miljöövervakning, 15 hp
NGEA11 Naturgeografi: Geografiska informationssystem - grundkurs, 15 hp
NGEA03 Naturgeografi: Fjärranalys för landskapsstudier, 15 hp

Vattenvård

MVEC10 Miljövetenskap: Riskanalys i natur, miljö och hälsa, 15 hp
BIOR86 Biologi: Limnologi och marinekologi – organismer och habitat, 15 hp
GEOB25 Geologi i samhället, 15 hp
GEOP06 Geologi: Hydrogeologi, 15 hp
BIOR82 Biologi: Akvatisk ekologi, 15 hp
BIOR66 Vattenvård, 15 hp

Kemiska miljörisker och ekotoxikologi

MVEC10 Miljövetenskap: Riskanalys i natur, miljö och hälsa, 15 hp
BIOR41 Biologi: Ekotoxikologi, 15 hp
BIOR52 Biologi: Tillämpad ekotoxikologi
MVES04 Miljövetenskap: Miljöövervakning, 15 hp

Allmän inriktning

Valbara kurser 45 hp

Valfria kurser 15 hp

 

Examensarbete 30 hp

MVEM14 Miljövetenskap: Examensarbete för masterexamen, 30 hp