Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Samhällsplanering med klimatperspektiv (MVEN27), vårterminen 2023

Kursansvarig

Johanna Alkan Olsson
johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se (johanna[dot]alkan_olsson[at]cec[dot]lu[dot]se)

Antal studenter

Aktiva studenter: 15

Antal svar: 9

Betygfördelning

12 VG 

​​​​​​​Sammanfattning av kursvärderingen 

Studenterna var generellt nöjda med kursen (78%) gav 4 eller 5. Ännu högre andel anser att kursen var relevant för deras utbildning samt att kursmålen uppfylls. Däremot var det inte lika tydligt vad som krävts av studenten under kursens gång där 55% av de svarande gav svaret 3. En stor majoritet har känt sig i stor grad uppmuntrade och inspirerade att göra sitt bästa under kursen. Synen på feedback på uppgifter var däremot mer delad där 20 % tyckte den var mindre bra. En majoritet kände sig jämlikt behandlad. Arbetsbelastningen har uppfattats olika där den största delen av studenterna sett den som medelhög och en mindre grupp som låg respektive hög. Däremot tycker en majoritet att de har haft den tid de behövt för att bearbeta inhämtad kunskap. 50% av studenterna har lagt 30 eller mer timmar på kursen i veckan. Studenterna anser inte att kursen gått ut på att lära sig fakta utantill och de menar att examinationen till stor del krävde verklig förståelse av kursinnehållet. Alla studenterna menar att de förbättrat förmågan att kommunicera muntlig och skriftligt från medel till hög nivå samt förbättrat förmågan att arbeta i grupp samt gjort dem bättre på att lösa problem 

Lärarlagets kommentarer 

Inga kommentarer förutom att vissa moment behöver mer tid eller behöver tas bort. 

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen 

Kursen har endast justerats till mindre grad så som tid mellan genomgång och handledning av uppgifter, frekvens och längd på handledning. 

Förslag till förändringar till nästa kurs 

Bättre samordning med MVES13. Bättre flyt mellan genomgång och handledning av projektarbetet. Mer tillgänglighet för individuell handledning. Tydliggöra att projekt på masternivå ibland kräver att man inte helt vet vad man gör. Lägg till undervisningsmodul om transektoriell styrning här eller i annan kurs.  Antingen behöver kursen lite mer tid för litteraturuppgiften eller så behöver den skalas ner helst flyttas till en annan kurs tex MVEN15. Se över innehållet av föreläsningar och omtänk på fokus på stora gruppuppgiften. 

Övriga lärare på kursen 

Helena Hanson, Eva Hedenfelt, Cecilia Fredriksson, Marlis Wullenkord, Stefan Olander, Karolina Östbring, Johanna Sörensen, Christian Jörgensen, Ola Uhrqvist, Anja Ödman, Lena Smidfelt Rosqvist, Anna-Karin Paussart, Karl Magnus Adielsson, Helena Bjärn, Hanna Ekström