Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Miljörätt för miljövetare (MVEC18), höstterminen 2022

Kursansvarig

Marie Appelstrand
marie [dot] appelstrand [at] har [dot] lu [dot] se (marie[dot]appelstrand[at]har[dot]lu[dot]se)

Statistik

Antal studenter

45

Antal svar

15

Betyg

G:18, VG:19

Sammanfattning av kursvärderingen

Studenterna tyckte sammanfattningsvis att kursen som helhet var utmärkt eller bra (50 %). En övervägande del ansåg också att kursen hade utvecklat deras kunskaper och färdigheter på ett bra eller utmärkt sätt (80 %). Den administrativa servicen ansågs vara bra eller utmärkt av 40 %. Lärarnas insatser bedömdes som utmärkta av flertalet av studenterna då det gällde kunskaper (71,4%), och den pedagogiska skickligheten ansågs var bra eller utmärkt av 35,7 %. En övervägande del var nöjda med lärarnas stöd och engagemang (42,9 % utmärkt, 21,4 % bra). I genomsnitt lade studenterna ner mellan 16 - 20 timmar (42,9 %) på kursen varje vecka, medan 28,6 % behövde 26 - 35 timmar för instudering (inkl. föreläsningar) per vecka. Kursplattformen (Canvas) ansågs var överskådlig på ett utmärkt eller bra sätt av 71,4 %, medan 28,6 % upplevde den som tillfredsställande.

Kursen motsvarade i mycket hög utsträckning studenternas förväntningar, 100 % ansåg att de skulle komma att ha utmärkt eller bra nytta av kursen i framtiden. Några av de personliga kommentarerna speglar detta:” Väldigt lärorikt. Hjälpsamma och engagerade lärare”, ”Kul och inspirerande för mig som vill bli miljöinspektör”, ”Väldigt intressanta och relevanta ämnen som tagits upp”, ”Kul med gästföreläsare”, ”Jag har nu en grundläggande förståelse för lag”.

Bäst med kursen har bland annat varit ”Bra föreläsningar!”, ”Övningarna har varit otroligt bra och lärorika”, ”Pedagogernas kompetens i ämnet”, ”Grupparbetet var roligt och givande”, ”Roligt att få lära sig juridik och att kunna läsa och använda lagen. Bra med projektarbete för att fördjupa sig”.

Vad studenterna ansåg kunna förbättras var till exempel: ”Mer föreläsningstid”, ”Inkludera mer EU-rätt och förvaltningsrätt”, ”Mer handledning på projektet”, ”Lite rörigt att hitta (Canvas)”, ”Svårt att navigera när allt ligger under moduler, kunde delas upp bättre (Canvas)”, ”Många filer att hålla reda på (Canvas)”.

Studenterna delade också med sig av råd till kommande studenter på kursen. Lagboken och anteckningar tycks vara i fokus: ” Det är inte så läskigt som det verkar! Anteckna ordentligt”, ”Anteckna i lagboken direkt!”, ”Ha egen lagbok att markera i och ha med till ALLA föreläsningar”, Läs igenom lagboken ordentligt. Gör ordlista och förklara juridiska begrepp”, ”Anteckna i lagboken”. Kort och koncis var uppmaningen som vi hoppas alla kommande studenter tar till sig: ”Gå på föreläsningarna”.

Lärarlagets kommentarer

Med utgångspunkt i de kommentarer som studenterna gav, uppfattar vi att övningarna varit särskilt givande och intressanta, men att studenterna önskar fler övningstillfällen. För att ta fasta på dessa kommentarer – och med det utrymme som ges inom ramen för kursen - planerar vi att utveckla övningarna till nästa kurs, samt att dela in studenterna i mindre grupper för att på så sätt ge alla tillfälle att ställa frågor och diskutera. Vi kommer också att fortsätta med seminarier med fokus på att läsa och förstå rättsfall och andra praktiskt viktiga juridiska dokument. En del av studenterna upplevde kurshemsidan Canvas som svårnavigerad, och det kommer vi att åtgärda inför nästa termin.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Vi arbetar löpande med att utveckla och förbättra övningarna och föreläsningarna, och vi har också inkluderat fler rättsfallsseminarier i undervisningen. Kursvärderingen denna termin visar att föreläsningarna - och särskilt övningarna - uppskattas, och att projektarbetet upplevs som givande och intressant, och dessa moment söker vi ständigt utveckla.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Som ovan beskrivits i ”lärarlagets kommentarer” kommer vi att göra en översyn av kurshemsidan Canvas och förändra och förbättra så att den blir mer lättillgänglig och överskådlig. I övrigt arbetar vi med att utveckla övningarna, seminarierna och projektarbetet.

Övriga lärare på kursen

Gästföreläsarna Andre Hjärne och Jimmy Pilo.