Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Industriell miljöekonomi för miljövetare (MVEC20) vårterminen 2023

Kursansvarig

Håkan Rodhe
hakan [dot] rodhe [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Statistik
 

Antal studenter

 24

Antal svar

 13

Betyg

(antal G, VG): G 9, VG 15

Sammanfattning av kursvärderingen

Kursen mottas väl som helhet (4,5), är relevant för utbildningen
(4,8), har förberett väl för framtida yrkesroll (4,6), har skapat
förståelse för industrins miljöarbete (4,8) och för hur samhället
skapar incitament för detta (4,6).
Kursen har genomförts på ett bra sätt med jämställd och jämlik
behandling (4,8), god feedback (4,2), inspirerad att göra sitt
bästa (4,5), ej för hög arbetsbelastning (1,8), och en examination
som krävde verklig förståelse (4,4). Kursmålen uppnådda (4,5)
och klart vad som förväntas av mig (3,5). Generella färdigheter
har tränats (3,4 – 3,7 – 4,1).

Lärarlagets kommentarer

Det är glädjande att se att kursen sammantaget får högt betyg och
upplevs som mycket relevant för miljövetare. De två
huvudmålsättningarna uppnås väl: att bygga förståelse för
miljöarbete i företag och för hur samhället skapar incitament för
miljöarbetet.
För de generella färdigheterna är resultatet positivt men lite mer
blandat. Det är rimligt att det är så då kursdeltagarna har en rätt
stor variation i nivå när de går in i kursen.
Det var en stor förändring detta året när Samson tog över
samhällsekonomin från Lasse. Ny lärare och dessutom på
engelska. Roligt att se att detta gick bra redan första året.
Projektarbetena syns dåligt i kursutvärderingen. De är en stor del
av kursen så vi får se till att få med dem bättre.
Utvärdering av förändringar sedan förra kursen
Samhällsekonomins nya ledning av Samson gick på det hela bra.
Josefine hjälpte till med implementeringen och Lasse var kvar
med några korta inlägg. Troligen var ambitionsnivån åt det höga
hållet men det handlar givetvis också om att trimma in
pedagogiken.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Slipa på samhällsekonomimodulen så att eleverna upplever att de
har bättre tid att smälta de för dem nya koncepten och lärdomarna.
Det blir bl a lite fler fall från verkliga (policy)livet och delvis ny
litteratur.
Om vi fortsätter med hållbarhetsrapporteringscaset såsom detta
året när det gjordes med ett extern företag så ska det få en
tydligare inramning och fokus. Hållbarhetsrapportering är ett
väsentligt och växande fenomen så det finns god anledning att ha
med detta som ett praktiskt moment.

Övriga lärare på kursen

Lars Hanson, Samson Mukanjari, Josefine Henman