Johanna Alkan-Olsson. Foto.

Johanna Alkan Olsson

Universitetslektor

Johanna Alkan-Olsson. Foto.

Pandemin visar att stads- och samhällsplanering måste ha större helhetsperspektiv

Författare

 • Ebba Lisberg Jensen
 • Ebba Malmqvist
 • Johanna Alkan Olsson
 • Christina Isaxon
 • Kristina Jakobsson
 • Kristoffer Mattisson
 • Anna Oudin
 • Pontus Roldin

Summary, in Swedish

Just nu finns det en möjlighet för politikerna att lägga om stadsplaneringen så att det blir möjligt att nå FN:s hållbarhetsmål. Det skriver åtta forskare som arbetar med miljö- och hälsofrågor.

Avdelning/ar

 • Miljö, samhälle och hälsa
 • Avdelningen för arbets- och miljömedicin
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Metalund
 • Ergonomi och aerosolteknologi
 • NanoLund
 • EpiHealth: Epidemiology for Health
 • Kärnfysik
 • MERGE - ModElling the Regional and Global Earth system

Publiceringsår

2020-10-04

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Sydsvenska Dagbladet, Debatt

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Sydsvenska Dagbladet

Ämne

 • Environmental Sciences

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Environment, Society and Health

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1652-814X