Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Scaling up uncertain environmental evidence

Mot kvalitetssäkring av vetenskapliga lösningar på osäkra miljöproblem

Lösningar till miljöproblem är inte lätta att finna. Beslutsfattare efterfrågar vetenskapliga belägg (evidens) på varför vissa åtgärder är bättre än andra. Kunskap om naturliga system är begränsad, och kommer så vara även när man behöver fatta komplicerade och svåra beslut. Ett sätt är att visa på vilket sätt svagheter i evidens påverkar hur vi bör värdera alternativa åtgärder. Syftet med detta projekt är att föreslå en beslutsteori som samtidigt värderar kvalitet i vetenskapligt grundad evidens och som passar för hantering av naturliga system under osäkerhet.

Låt oss ta den tjänst som pollinerande insekter ger till jordbruket som exempel. Pollinering är en viktig tjänst som vi får av ekologiska system, en så kallad ekosystemtjänst. Utan pollinering skulle mycket matproduktion utebli och biologisk mångfald försvinna. Dessutom ger ökad pollinering ökade skördar av grödor såsom rödklöver, åkerböna och jordgubbar. En lantbrukare kan välja att gynna förekomst av pollinerande insekter genom att bevara och skapa boplatser. Det finns indikationer på att pollinerande insekter tar skada av vissa kemikalier i jordbruket. Användande av dessa kemiska preparat ger höga och säkra skördar på kort sikt, men eftersom det kan minska pollineringstjänsten i landskapet, är det samtidigt ett hot mot matproduktion på lång sikt.

Pollineringstjänsten - ett komplicerat beslutsproblem

Frågan hur man skall hantera pollineringstjänsten i jordbrukslandskapet är ett komplicerat beslutsproblem. Det handlar om att väga lantbrukares individuella ekonomiska risker mot samhällets önskan om giftfri miljö och tryggad biologisk mångfald. Det är svårt att komma med entydiga svar eftersom vår kunskap är bristfällig. Att invänta mer kunskap innan man fattar beslut kan få förödande konsekvenser. Experimentella studier ger endast begränsad information om hur ta tillvara olika intressen. Det behövs ett strukturerat sätt formulera problemet som ska lösas. Men vad händer med kvalitet i evidens om vi råkar begränsa problemet för mycket? 

Utmärkande för naturliga system är att vi inte exakt känner till alla dess delar eller på vilket sätt de påverkar varandra. När man fattar beslut, räcker det således inte med att ta hänsyn till naturligt inneboende variation i naturliga system, vi måste även hantera kunskapsluckor i hur denna variation ser ut. Dessutom är vår bild av systemet grumlig då vi för det mesta bara delvis kan observera naturliga system. Mätningar är inte exakta. Observationer behöver omtolkas till information om systemet och till sin hjälp använder vetenskapen sannolikhetsmodeller. Genom att tilldela systemets tillstånd olika grad av sannolikhet, kan man utifrån erfarenhetsbaserade observationer (data) säga vilken modell som bäst beskriver systemet. Men vad händer med kvalitet i evidens om vi tvivlar på att någon av modellerna är rätt?

Lösa miljöproblem innebär ofta att man behöver uttala sig om vad som kan hända med ett system i framtiden och på en annan plats än den man har studerat. Modeller kan göra dessa uppskalningar på ett kvantitativt och tydligt sätt. Samtidigt innebär varje uppskalning att kunskapsunderlaget blir mer urholkat. Men vad händer med kvalitet i evidens om det som vi vill säga något om inte liknar det som vi tidigare har observerat?

Det händer ofta att tillgänglig data inte räcker för att dra några slutsatser. I sådana fall kan man förlita sig på bedömningar av experter. Men vad innebär användandet av experters åsikter för kvaliten i evidens?

Kvalitativa aspekter av kunskapsosäkerhet

Dessa frågor berör kvalitativa aspekter av kunskapsosäkerhet. Det behövs metoder att ta fram evidens under osäkerhet som klarar av komplexa beslutsproblem under olika förutsättningar i kunskapsunderlaget. I detta projekt kombineras principer för kvantitativ riskbedömning, hantering av kunskapsbaserad osäkerhet och statistisk härledning till en beslutsteori som möjliggör kvalitetsvärdering av vetenskapligt grundad evidens under osäkerhet. Teorin kommer att testas på en fallstudie på evidensbaserad hantering av pollineringstjänster i jordbrukslandskapet och dess effekter på risker, sett ut jordbrukares och samhällets perspektiv. Förmågan att utvärdera kvalitet i evidens testas under olika förutsättningar i kunskapsunderlaget som fås genom att skala upp problemet från skalan av observationer (här ett fältförsök) ut över ett landskap, och sen framåt i tiden. 

Sidansvarig:

Kontakt

Ullrika Sahlin
Centrum för miljö- och klimatforskning

Niklas Vareman
Filosofiska institutionen

Maj Rundlöf
Biologiska institutionen

Ola Olsson
Biologiska institutionen

Jörgen Ripa
Biologiska institutionen

Läs mer på bloggen

Evidence Synthesis Part I: Scientific perspectives on epistemic uncertainty

2019-10-04
When: 7 November 9.30 – 12. Where: Medical Ethics, Lund University.  Register: Sign up by sending an email to ullri…

UnEviL at the Lund Future Week

2019-09-20
This year we have two activities at Lund Future week focusing on how to deal with the fact that the future is uncertain.  Tuesday …

Osäkerhetsexperiment på ForskarFredag

2019-09-14
Vi gjorde experiment som förklarar lärande och beslut under osäkerhet för gymnasieelever och besökande under ForskarFredag den 28e och 29e s…

RISKUT2019

2019-08-30
On August 22nd I (Ullrika) arranged together with Linda Kvarnlöf and Per Strömsjö a one day meeting about teaching risk. We named this meeti…

Graduate course: Interdisciplinary in Environmental Research

2019-08-13
This course on 3 credits is given as part of the Environmental Science Graduate Studies at Lund University and the research school ClimBEco.…

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen