Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

ChemFreeGarden

REDUCING CHEMICALS IN URBAN PRIVATE GARDENS TO PROMOTE BIODIVERSITY, HEALTH AND ECOSYSTEM SERVICES

De naturliga livsmiljöerna för vilda arter har kraftigt minskat i det moderna odlingslandskapet. De privata stadsträdgårdarna utgör därför idag potentiellt viktiga tillflyktsorter och födoplatser för olika vilda djur. Insekter och andra organismer utför dessutom ekosystemtjänster i trädgårdar, såsom pollinering av frukt, bär och grönsaker, och vissa arter kan också fungera som naturliga fiender av skadedjur.

 

Ett bi sitter på en blåklintsblomma. Foto.

Problemet är att många privata trädgårdar idag även innehåller olika toxiska kemikalier och bekämpningsmedel som används av trädgårdsägarna för olika syften. Detta kan både påverka arterna som lever i trädgården och hälsan hos trädgårdsägarna, men kunskap om riskerna är idag oklara.

Det övergripande syftet för detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt är att öka vår kunskap om vilka risker och effekter kemikalieanvändningen i stadsträdgårdsmiljöer ger upphov till för vilda arter och människor. Dessutom vill projektet identifiera vilka kemikalier som idag används och påverkar dessa miljöer, och kommunicera resultaten till det omgivande samhället.

Forskare från olika delar av Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet ska arbeta tillsammans för att svara på frågor relevanta för projektets mål och syfte.

Projektet ska i huvudsak fokusera på Lunds kommuns område, där både privata trädgårdar och koloniområden kan ingå. Lunds kommun är en aktiv samarbetspartner genom hela projekttiden.

ChemFreeGarden-projektet vill överlag leda till mer hållbara miljöer för stadsträdgårdar, öka biodiversitet och ekosystemtjänster, samt minska risker för människor och djur från exponering för kemikalier. Kunskap som tas fram inom projektet är relevant för flera av de nationella miljömålen och är i synnerhet målet om Giftfri miljö.
 

Forskare

Följande är just nu aktiva i projektet:

Maria C. Hansson (CEC), projektledare

Martijn van Praagh (CEC)

Johanna Alkan Olsson (CEC)

Charlotta Turner (Kemi)

Daniel Molins Delgado (Kemi)

Christian Lindh (Arbets- & miljömedicin)

Erik Öckinger (SLU)