Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljögifter: konsekvenser och riskhantering

Kemikalier släpps i allt snabbare takt ut i vår omgivning, i luft, mark och vatten. Detta kan få allvarliga konsekvenser för människor, djurliv och hela ekosystem. Ändå vet vi fortfarande väldigt lite om de processer som orsakar toxicitet och genererar negativa effekter, och hur akuta och kroniska effekter uppstår i olika arter. De begränsade kunskaperna gällande att korrekt bedöma risker med kemikalier och föroreningar gör det svårare för oss att förse politiker och beslutsfattare med viktig information som kan bidra till mer hållbara lösningar.

På CEC studerar vi kemiska ämnens miljömässiga öde, deras kretslopp och påverkan. Vi identifierar utsläpp av ämnen, förekomst av dem, eventuell omvandling, samt spridning i samhället och naturen. Vi undersöker också ämnenas biologiska effekter på människor och organismer i naturen. Våra fokus inkluderar identifiering av effekter från avfallsprodukter, bekämpningsmedel/herbicider, tungmetaller, sot/ aerosoler, utlakning av näringsämnen, eutrofiering, mikro/nanoplaster och så kallade forever-kemikalier som PCB och PFAS.

Vår forskning handlar också om styrningsprocesser, reglering och verkställighet när det kommer till kemikalieanvändning (till exempel ansvar för miljöbrott), beslutsfattande och användningen av vetenskapliga bevis i beslutsfattandet.

Våra metoder omfattar ekotoxikologi, från molekylär nivå till landskapsnivå, och bedömningar av vetenskaplig evidens inom styrningsprocesser. Forskningens bredd möjliggörs av ett nära samarbete mellan biologer, epidemiologer, kemister, fysiker, ingenjörer, samhällsvetare och statsvetare. Vi utbildar också studenter, doktorander och yrkesverksamma och bidrar till att sammanställa kunskap för rådgivande och reglerande organ i Sverige och EU.

Kontaktpersoner

Marianne Hall
Forskningskoordinator CEC
E-post: marianne [dot] hall [at] cec [dot] lu [dot] se (marianne[dot]hall[at]cec[dot]lu[dot]se)
Mobil: +46 73 046 16 73

Juliana Dänhardt
Forskningskoordinator, samverkan
E-post: juliana [dot] danhardt [at] cec [dot] lu [dot] se (juliana[dot]danhardt[at]cec[dot]lu[dot]se)
Mobil: +46 70 303 44 73

Relaterade forskningsmiljöer