Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MERGE

Modellering av jordens klimatsystem, med fokus på vegetation och terrestra ekosystem

MERGE står för ModElling the Regional and Global Earth system och är ett strategiskt forskningsområde med över 200 forskare från universiteten i Lund och Göteborg, Linnéuniversitetet, Chalmers, KTH, och SMHI (Rossby center) som bedriver forskning inom klimatmodellering på regional och global nivå.

MERGE omfattar avancerad forskning, disciplinär och tvärvetenskaplig forskarutbildning och dialog med det intressenter och det omgivande samhället.

Fokus ligger på förståelsen av samspelet mellan atmosfär och markytan, med fokus på markanvändning, vegetation och terrestra ekosystem. Klimatet påverkas av detta samspel,men ett förändrat klimat påverkar i sin tur även vegetation och ekosystem. Klimatmodeller har först på senare tid börjat omfatta även dessa kopplingar, och resultat visar att de behöver tas hänsyn till när man tar fram klimatscenarier och vid studier av klimateffekter.

MERGE har sin organisatoriska hemvist vid CEC.

MERGE:s webbplats – merge.lu.se