Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anmälan till föreläsningen "Är anlagda blomremsor ett effektivt verktyg för att gynna pollinatörer?"

27 april 2022, kl 8:30 - 9:30

Mängden blommor som födoresurs för pollinatörer i landskapet minskar. Eftersom detta är ett av de större hoten mot pollinerande insekter, har det på senare år uppstått många initiativ som syftar till att öka mängden blomresurser i landskapet. Ofta handlar det om att anlägga blomremsor, en förhållandevis enkel åtgärd som har fått en skjuts bland annat genom förgröningsstödets ekologiska fokusarealer, och ett flertal riktade projekt.