Kurslitteratur 2021

Litteraturlistor Miljövetenskap

 

VT21

MNXD11 – Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön

MVES13 – Ett cirkulärt och biobaserat samhälle

MVEC20 – Industriell miljöekonomi för miljövetare

MVEN11 – Miljö- och hälsoskyddsarbete, metodik och praktik

MVEB15 – Miljöpolitik och förvaltning

MVEN27 – Samhällsplanering med klimatperspektiv

MVES04 – Miljöövervakning

MVEN18 – Klimatstrategiska metoder

 

HT21

MNXD11 - Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön

MVEA01 – Miljövetenskap, grundkurs

MVEC12 – Riskanalys inom natur, miljö och hälsa

MVES01 – Miljöstyrning i näringslivet

MVEN15 – Klimatförändringen, vetenskap och samhälle

MVEN03 – Miljövetenskap, analys och metodik

MVET10 – Miljöskydd

MVEN21 - Livsmedelssäkerhet

MVEN24 – Tillämpad miljövetenskap

MVEN16 – Klimatpolitik, samhällsstyrning och kommunikation

MVES02 – Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi

MVEC18 – Miljörätt för miljövetare