Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturlista Miljövetenskap - analys och metodik, MVEN13 HT21

Kursansvarig: Nina Reistad

Litteraturlista (PDF 128 kB, ny flik)

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

 1. https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/
 2. Handläggarstöd miljösamverkan: Samrad 6 kap mb - handlaggarstod-med-bilagor.pdf
 3. http://ec.europa.eu/environment/eia/
 4. EU direktiv (ursprungligt 85/337/EEG, numera  2011/92/EU ändrad med 2014/52/EU)
 5. Miljöbalken, särskilt 6 kap.
 6. Miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Statistik

 1. Naturvårdsverket. (u.å.). Beskrivande statistik och presentation.
 2. Grandin, U. (2012). Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare. Naturvårdsverket.
 3. Grandin, U. (2003). Planering av undersökningar. Naturvårdsverket.

Kemisk analys

 1. Larsson, E. och Turner, C. (2021). Provtagning och kemisk analys, kursmaterial MVEN03. Lunds universitet.

Växtupptag

 1. Ali H, Khan E, Sajad MA. Phytoremediation of heavy metals—Concepts and applications. Chemosphere. 2013;91(7):869-81.
 2. Gatliff E, Linton PJ, Riddle DJ, Thomas PR. Chapter 23 - Phytoremediation of Soil and Groundwater: Economic Benefits Over Traditional Methodologies. In: Prasad MNV, editor. Bioremediation and Bioeconomy: Elsevier; 2016. p. 589-608.