Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturlista MVES13 VT21

All litteratur är tillgänglig online via LUs databaser. Litteraturlistan består av obligatorisk läsning och frivillig läsning. Litteratur tillkommer i relation till Uppgifter, Individuell litteraturöversikt och grupparbete.

Kursansvarig: Helena Hanson

Litteraturlista för utskrift (PDF 129 kB, ny flik)

Obligatorisk läsning
 

Böcker och rapporter

Lacy, Peter and Rutqvist, Jakob. (2015). Waste to wealth: the circular economy advantage. New York: Palgrave Macmillan, 2015, (264 s.)

Boverket. (2010). Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan, Boverket (92 s.) (Uppgift 1)

Dalhammar, Carl and Wibeck, Victoria. 2009. Miljömålsarbete – Styrning och uppföljning. En rapport från forskningsprogrammet ENGO. CSPR Report 09:02 Centre for Climate Science and Policy Research, Norrköping, Sweden. (Uppgift 2)

Artiklar

Bennich, T., Belyazid, S., Kopainsky, B., Diemer, A., 2018. The Bio-Based Economy: Dynamics Governing Transition Pathways in the Swedish Forestry Sector. Sustainability 10, 976 (Litteraturseminarium 3)

Edvardsson K. (2007) Setting rational environmental goals: Five Swedish environmental quality objectives, Journal of Environmental Planning and Management, 50:2, 297-316 (Litteraturseminarium 1)

Emmelin, L., Cherp, A., 2016. National environmental objectives in Sweden: a critical reflection. Journal of Cleaner Production 123, 194-199. (Litteraturseminarium 1)

Fratini, C.F., Georg, S., Jørgensen, M.S., 2019. Exploring circular economy imaginaries in European cities: A research agenda for the governance of urban sustainability transitions. Journal of Cleaner Production 228, 974-989. (Litteraturseminarium 2)

Gontard, N., Sonesson, U., Birkved, M., Majone, M., Bolzonella, D., Celli, A., Angellier-Coussy, H., Jang, G.-W., Verniquet, A., Broeze, J., Schaer, B., Batista, A.P., Sebok, A., 2018. A research challenge vision regarding management of agricultural waste in a circular bio-based economy. Critical Reviews in Environmental Science and Technology 48, 614-654. (Litteraturseminarium 3)

Korhonen, J., Honkasalo, A., Seppälä, J., 2018. Circular Economy: The Concept and its Limitations. Ecol Econ 143, 37-46. (Uppgift 1; Litteraturseminarium 3)

Paes, L.A.B., Bezerra, B.S., Deus, R.M., Jugend, D., Battistelle, R.A.G., 2019. Organic solid waste management in a circular economy perspective – A systematic review and SWOT analysis. Journal of Cleaner Production 239, 118086. (Litteraturseminarium 3)

Petit-Boix, A., Leipold, S., 2018. Circular economy in cities: Reviewing how environmental research aligns with local practices. Journal of Cleaner Production 195, 1270-1281. (Litteraturseminarium 2)

Prendeville, S., Cherim, E., Bocken, N., 2018. Circular Cities: Mapping Six Cities in Transition. Environmental Innovation and Societal Transitions 26, 171-194. (Litteraturseminarium 2)

Sachs, J.D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M., Messner, D., Nakicenovic, N., Rockström, J., 2019. Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals. Nature Sustainability 2, 805-814. (Litteraturseminarium 1)

Sánchez Levoso, A., Gasol, C.M., Martínez-Blanco, J., Durany, X.G., Lehmann, M., Gaya, R.F., 2020. Methodological framework for the implementation of circular economy in urban systems. Journal of Cleaner Production 248, 119227. (Litteraturseminarium 2)

Schroeder, P., Anggraeni, K., Weber, U., 2019. The Relevance of Circular Economy Practices to the Sustainable Development Goals. Journal of Industrial Ecology 23, 77-95. (Litteraturseminarium 1)

Frivillig läsning/ referenslitteratur

Webster, Ken. (2015). The circular economy: a wealth of flows. First edition. Ellen Macarthur Foundation Publishing, (201 s.)

Miljöpolitikens spelplan. Rapport från Miljöforskningsberedningen. 2014 (244 s.) (online pdf) (Uppgift 2)

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 (Länkar till en externa sida.). RUS - Länsstyrelserna i samverkan. 2020. (73 s) (online pdf) (Uppgift 2)

Gunnel Forsberg, (2019) Samhällsplaneringens teori och praktik, Liber (348 s.) (Uppgift 1)

Nyström, J. (2012), Planeringens grunder. Studentlitteratur (341 s.) (Uppgift 1)

Metodlitteratur (Används i vissa uppgifter)

Det finns väldigt mycket metodlitteratur. Ni väljer själva vilken litteratur ni använder men när det efterfrågas måste ni referera till och förhålla er till metodlitteratur.

Bryman A. (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber (690 s.)

Essaiasson P. (2003) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm: Nordsteds Juridik (470 s.)

Hart Chris, (1998) Doing a literature review: releasing the social science research imagination, London, SAGE, (230 s.) (Individuell uppgift)

Johannesson A och Tufte, P.A., (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber (280 s.)

Ridley Diana, (2012), The Literature Review: a step-by-step guide for students, SAGE (Individuell uppgift)

SAGE Research Methods online (methods literature available online at LU Libraries)