Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturlista Miljöskydd, MVET10 höstterminen 2021

Kursansvarig
Andréa Hjärne
andrea [dot] hjarne [at] cec [dot] lu [dot] se (andrea[dot]hjarne[at]cec[dot]lu[dot]se)

Litteraturlista för utskrift (PDF 236 kB, ny flik)

Inomhusmiljö

"Problem med inomhusklimatet", Sundell med flera 1997. BFR A8:1997, Byggforskningsrådet, FHI-serie, 1997:9, Stockholm. ISBN 91-540-5791-4.

Fuktboken Anderlind, Gullfiber, Finns på kurshemsidan under mappen Inomhusmiljö/Kurslitteratur

Föreläsningsbilder kommer att eftersträvas att finnas tillgängliga på kurshemsidan.

Fördjupningslitteratur

"Installationsteknik för fastighetsmäklare" Dahlblom med flera, 2004. Avdelning för installationsteknik, Lunds tekniska högskola, ca 250 kr. Säljs på KF Sigma studentbokhandel, LTH:s Studiecentrum.

"Praktisk husbyggnadsteknik", Kenneth Sandin, säljs på KF Sigma studentbokhandel, LTH:s Studiecentrum, ca 350 kr.

KFS Studentbokhandel – kfsab.se

Industriell reningsteknik, kemikalier, markföroreningar

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten
Återvinning av avfall i anläggningsarbeten – naturvardsverket.se

Föreskrifter och allmänna råd
Föreskrifter och allmänna råd – naturvardsverket.se

Miljöskyddsteknik, strategier och teknik för hållbart miljöskydd, Per Olof Persson. (Finns på Bokus.com, 379 kr) – kapitel 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8.
Miljöskyddsteknik – bokus.com

A Avsnitt A/sidor som alla läser
B Fördjupningsavsnitt – ej krav på genomläsning

Kapitel 2, Strategier för en bättre miljö

A sid 23-54

Kapitel 3, Vattenhantering och vattenreningsteknik

A sid 55-73
B sid 74-99
A sid 100 (introduktion extern vattenrening), 132-135
B sid 101-131, 136-144

Kapitel 4, Exempel på vattenvårdsåtgärder

A sid 145-160, 195-206 (avsnitt 4.5.1)
B sid 161-206

Kapitel 5, Luftvård och gasreningsteknik

A sid 207-234
B sid 235-267

Kapitel 6, Exempel på luftvårdsåtgärder

A sid 269-280
B sid 281-303

Kapitel 7, Avfall och avfallshantering

A sid 305-349
B sid 350-378

Kapitel 8, Exempel på hantering av olika avfallstyper

A sid 379-399

Eget underlag från föredragshållare

Underlag som beskriver strategiskt miljöarbete inom industrin, miljötekniska lösningar, ny statistik m.m.

Avloppsrening

Vägledning för prövning av små avlopp, Havs- och vattenmyndigheten – havoch vatten.se

Vägledningar om avlopp – Naturvardsverket.se