Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturlista MVEN27 VT21

All litteratur är tillgänglig online via LUs databaser. Litteraturlistan består av obligatorisk läsning och frivillig läsning. Litteratur tillkommer i relation till Uppgifter, Individuell litteraturöversikt och grupparbete.

Kursansvarig: Johanna Alkan Olsson

Litteraturlista för utskrift (PDF 158 kB, ny flik)

 

Obligatorisk läsning (Böcker, rapporter och artiklar i bokstavsordning

Biesbroek, G. R., Swart, R. J., van der Knaap W.G.M. (2009) The mitigation–adaptation dichotomy and the role of spatial planning, Habitat International, 33, pp 230–237. (Uppgift 1)

Boverket, (2010) Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan, Boverket (92 sidor) (Uppgift 3)

Dalhammar, C., and Wibecke, V. (2009) Miljömålsarbete – Styrning och uppföljning. En rapport från forskningsprogrammet ENGO. CSPR Report 09:02 Centre for Climate Science and Policy Research, Norrköping, Sweden. (Uppgift 2)

Davidse, B. J., Othengrafen, M. & Deppisch, S. (2015) Spatial planning practices of adapting to climate change. Refereed Article No. 57, European Journal of Spatial Development (Litteraturseminarium 3)

Dymén C., & Langlais R. (2013) Adapting to Climate Change in Swedish Planning Practice, Journal of Planning Education and Research, 33, pp 108-119. (Litteraturseminarie 3)

Eliasson I. (2000) The use of climate knowledge in urban planning, Landscape and Urban Planning Volume 48, pp 31-44. (Uppgift 1)

Emmelin, L., & Cherp, A. (2016) National environmental objectives in Sweden: a critical reflection, In Advancing Sustainable Solutions: An Interdisciplinary and Collaborative Research AgendaJournal of Cleaner Production, 123, 194-199 (Litteraturseminarium 1)

Fauré, E., Finnveden, G., & Gunnarsson-Östling, I. (2019) Four low-carbon futures for a Swedish Society beyond GDP growth. Journal of Cleaner Production, 236. (Litteraturseminarium 2)

Glazebrook G., & Newman P. (2018) The City of the Future. Urban Planning3(2), 1–20. (Litteraturseminarium 2)

Hrelja, R. Hjerpe, M. & Storbjörk, S. (2015) Creating Transformative Force? The Role of Spatial Planning in Climate Change Transitions Towards Sustainable Transportation, Journal of Environmental Policy & Planning, 17:5 (Uppgift 1)

Hudson, C., & Rönnblom, M. (2020) Is an ‘other’ city possible? Using feminist utopias in creating a more inclusive vision of the future city. Futures121. (Litteraturseminarium 2)

Edvardsson K. (2007) Setting rational environmental goals: Five Swedish environmental quality objectives, Journal of Environmental Planning and Management, 50:2, 297-316 (Litteraturseminarium 1)

Keith, M., O’Clery, N., Parnell, S., & Revi, A. (2020) The future of the future city? The new urban sciences and a PEAK Urban interdisciplinary disposition. Cities105. (Litteraturseminarium 2)

Larsen, R. K., Swartling, Å. G., Powell, N., May, B., Plummer, R., Simonsson, L., & Osbeck, M. (2012) A framework for facilitating dialogue between policy planners and local climate change adaptation professionals: Cases from Sweden, Canada and Indonesia. Environmental Science and Policy23, 12–23. (Litteraturseminarie 3) 

Lundqvist, L.J (2016) Planning for Climate Change Adaptation in a Multi-Level Context: The Gothenburg Metropolitan Area, European Planning Studies, 24 (1), 1-20 (Uppgift 1 och Litteraturseminarium 3)

Roggema, R., Vermeend T., & van den Dobbelsteen A. (2012) Incremental Change, Transition or Transformation? Optimising Change Pathways for Climate Adaptation, Spatial Planning, Sustainability 2012, 4, Pages 2525-2549 (Litteraturseminarie 3)

Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M., Messner, D., Nakicenovic, N., & Rockström, J. (2019) Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals. Nature Sustainability2(9), 805 (Litteraturseminarium 1)

Svenfelt, Å., Alfredsson, E.C., Bradley, K., Fauré, E., Finnveden, G., Fuehrer, P., Gunnarsson-Östling, U., Isaksson, K., Malmaeus, M., Malmqvist, T., Skånberg, K., Stigson, P., Aretun, Å., Buhr, K., Hagbert, P., Öhlund, E., 2019. Scenarios for sustainable futures beyond GDP growth 2050. Futures 111, 1-14. (Litteraturseminarium 3)

Frivillig läsning / referenslitteratur

Planering

Gunnel Forsberg, (2019) Samhällsplaneringens teori och praktik, Liber (348 sidor) (Uppgift 3)

Michael R. Boswell, Adrienne I. Greve, and Tammy L. Seale (2013) Local Climate Action Planning, Island Press Washington (E-book Lunds Universitet) 284 pp (Uppgift 1 och 3)

Miljöpolitikens spelplan. Rapport från Miljöforskningsberedningen. 2014 (244 s.) (online pdf) (Uppgift 2)

Nyström, J. (2012), Planeringens grunder. Studentlitteratur (341 sidor) (Uppgift 3)

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 (Länkar till en externa sida.). RUS - Länsstyrelserna i samverkan. 2020. (73 s) (online pdf) (Uppgift 2)

Metodlitteratur (Används i vissa uppgifter)

Det finns väldigt mycket metodlitteratur ni får välja själva men när det efterfrågas måste ni referera till och förhålla er till metodlitteratur

Bryman A. (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber (690 s.)

Essaiasson P. (2003) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm: Nordsteds Juridik (470 s.)

Hart Chris, (1998) Doing a literature review: releasing the social science research imagination, London, SAGE, (230 p) (Individuell uppgift)

Johannesson A och Tufte, P.A., (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber (280 s.)

Ridley Diana, (2012), The Literature Review: a step-by-step guide for students, SAGE (Individuell uppgift)

SAGE Research Methods online (methods literature available online at LU Libraries)