Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Så jobbar Miljömålsberedningen – ”Alla som vill prata med oss ska få göra det”

En del av riksdagshuset samt Sveriges och EUs flaggor. Foto.
Riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Om ett år ska Miljömålsberedningen vara klar med sitt senaste uppdrag, en strategi för hur Sverige ska leva upp till sina åtaganden inom EU för biologisk mångfald samt nettoupptag av växthusgaser inom markanvändningssektorn. De förslag som tas fram ska både stärka klimatarbetet och skyddet av biologisk mångfald på ett integrerat sätt.

Vi ställde några frågor om arbetet hur arbetet går till Lars Tysklind (L), beredningens ordförande, och Åsa Kasimir, forskare som är med i Miljömålsberedningens expertgrupp. Hans jobb är att leda beredningen, höra experter och att få de olika ledamöterna i beredningen att inleda konstruktiva diskussioner. Hennes jobb är att sammanfatta och förklara vad forskningen säger inom hennes expertområde. 

Fakta Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningen inrättades av regeringen 2010 för att nå bred politisk samsyn kring ett antal olika miljöfrågor. Syftet är också att hantera frågor som berör flera samhällsintressen inom olika områden som är särskilt prioriterade och komplexa och som inte kan lösas på myndighetsnivå utan kräver politiska avvägningar. Av särskild vikt är att se till att senaste vetenskapliga fakta ligger till grund för beredningens arbete. I augusti 2022 fick Miljömålsberedningen i uppdrag att bland annat föreslå en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som bidrar till Sveriges åtaganden inom EU och internationellt för naturvård och biologisk mångfald, samt upptag och utsläpp av växthusgaser inom markanvändningssektorn (LULUCF). Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 2 december 2024.

Källor:
Miljömålsberedningen - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)

Nya Miljömålsberedningen är utsedd - Regeringen.se