Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nu kan du skicka in ditt bidrag till det svenska klimatsymposiet

Trädsilhuetter i olika nyanser. Illustration.

Den 15-17 maj 2024 bjuder SMHI, de strategiska forskningsområdena MERGE och BECC samt Bolincentret för klimatforskning in till det andra svenska klimatsymposiet i Norrköping. Ett symposium för ökad vetenskaplig förståelse av klimatförändringen och dess miljömässiga och samhälleliga konsekvenser.

Klimatförändringarna påverkar både den fysiska miljö, det mänskliga samhället och de ekosystem vi är beroende av. I Sverige är effekterna av klimatförändringen tydliga. Här är till exempel temperaturökningen ungefär dubbelt så stor som globalt. Varje grads temperaturhöjning innebär ökad risk för mänskliga samhällen och stor, mestadels negativ påverkan på naturmiljön. Klimatforskningen spelar en avgörande roll för förståelsen av klimatprocesserna och den framtida utvecklingen av klimatet.

Kunskapsluckor och fördjupningar

Klimatsymposiet är en möjlighet för forskare att gemensamt reflektera och dela med sig av sina bidrag till klimatvetenskapen. Det är också en möjlighet för olika samhällsaktörer att mötas och ta del av den aktuella forskningen. Efter symposiet kommer deltagarna fått en överblick av svensk klimatforskning och deltagit i diskussioner både inom och mellan olika discipliner. Symposiet kommer beröra frågor som: Vilka kunskapsluckor finns? Hur kan vi fördjupa kunskapen om klimatförändringar och dess påverkan? Hur kan vi bäst anpassa oss och hur ser processerna för beslutsfattande ut? Vilka möjligheter till samarbeten finns? 
Symposiet är ett samarbete mellan SMHI, Bolincentret för klimatforskning samt de strategiska forskningsområdena BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate) och MERGE (ModElling the Regional and Global Earth system). 

Kika på det preliminära programmet 

Symposiet öppnas den 15 maj 2024 med en så kallad plenarsession med vetenskapliga presentationer om grundläggande vetenskap, om samhällets behov och utmaningar och möjligheter att möta klimatförändringarna Dag två delas programmet upp i parallella sessioner som täcker olika ämnen. Symposiet kommer också bjuda på poster- och mingelssessioner där arrangörerna hoppas på mycket interaktion, nätverkande och att deltagarna kan inleda nya samarbeten. Det är också planerat för sessioner som ska underlätta mötet mellan forskare och beslutsfattare.

Preliminärt program - swedishclimatesymposium.com

Skicka in ditt bidrag senast den 18 januari

Forskar du inom klimatämnena och ser en session i programmet som låter intressant så tveka inte att skicka in ditt abstrakt. Tipsa gärna andra i ditt nätverk om den möjligheten. För att kunna få ditt abstrakt godkänt behöver du skicka in det via symposiets hemsida senast den 18 januari. Efter det kommer urvalskommittén att läsa igenom alla bidrag och återkomma med ett beslut i februari.

Call for Abstracts - swedishclimatesymposium.com