Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klimatpolitiska rådet vill se lösningar som ger synergier

Fem personer på en scen. Foto.
Klimatpolitiska rådets granskning innehåller förslag på åtgärder som ger synergier. Bilden är från rapportpresentationen, i mitten Henrik Smith.

När klimatomställningen accelererar, så riskerar frågor om ekosystemtjänster och biologisk mångfald att hamna i bakgrunden. Det är därför viktigt att hitta lösningar som ger synergier, betonar Henrik Smith, medlem i Klimatpolitiska rådet som på onsdagen lade fram en ny rapport till regeringen.

Klimatpolitiska rådet har i uppgift att granska regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen. Nu har årets rapports släppts och den fokuserar särskilt på hur synergier bäst kan tillvaratas och målkonflikter hanteras för att leda klimatomställningen genom turbulenta tider. Sedan ett år tillbaka är Henrik Smith, professor i zooekologi vid Biologiska institutionen och verksam vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, medlem i rådet.

De områden Henrik Smith huvudsakligen lyfter fram ur rapporten är:

  • Vi har två stora konflikter som vi måste hantera: den akuta klimatkrisen samt förlusten av biologisk mångfald. När klimatomställningen nu accelererar, så riskerar dock frågorna om ekosystemtjänster och biologisk mångfald att hamna i bakgrunden.
  • Klimatomställningen kräver alltmer resurser i form av bland annat metaller, biomassa och plats för kraftproduktion – vilket riskerar att utlösa en miljömässig kris. Vi behöver därför skifta ett ensidigt fokus från tillförsel av resurser i omställningen, till att också öka vårt fokus på effektivisering och minskad resursanvändning.
  • Då det inte finns några enkla mått på biologisk mångfald lyfter Henrik Smith svårigheterna med att mäta dess värden och förluster i arbetet med bland annat de tillståndsprocesser som myndigheter utövar och som är aktuella i omställningen. 
  • Slutligen tar Henrik Smith upp att vi behöver en samlad berättelse om en omställning som innefattar både klimatpolitiken och den övriga gröna politiken, inte minst för att få en acceptans för de smärtsamma val som delvis måste göras.

Du kan ladda ner rapporten och se hela sändningen från rapportsläppet på följande sida:
Sveriges väg till nollutsläpp: Rapportlansering 2023 - klimatpolitiskaradet.se