Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grattis till ICOS!

Bild på mätstation som reser sig mot himlen.
Norunda mätstation.

Grattis till finansieringen av forskningsinfrastrukturen ICOS, Natascha Kljun, Scientific Principle Investigator för Lunds universitets ICOS-stationer! ICOS har fått nära 44 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att driva tio stationer under tre år.

Natascha Kljun
Natascha Kljun

– Tack! Ja, det här är fantastiska nyheter. Bidraget från Vetenskapsrådet (VR) gör att ICOS Sweden kan fortsätta samla in klimat- och ekosystemrelaterade data för Sverige fram till slutet av 2028. Bidraget är också ett viktigt erkännande av vårt arbete under de senaste åren – vi rankades bland de fyra främsta nationella forskningsinfrastrukturerna av de tjugofem som ansökte i den här omgången.

På vilket sätt kan samhällsaktörer och forskare dra nytta av den data ni samlar in?

– ICOS gör mätningar av växthusgaser med hjälp av ett nätverk av mätstationer för in situ-observationer. Den data som genereras är fritt tillgänglig via Kolportalen vid Lunds universitet. Forskare från hela världen använder vår data för att bedöma globala utsläpp av växthusgaser och för att kalibrera och utvärdera regionala och globala modeller som kan förutsäga klimatförändringarnas påverkan och återkopplingen på våra skogar, våtmarker och jordbruksmark. Vi bidrar också med klimatrelevant underlag till beslutsfattare och andra aktörer, till exempel fakta om i vilken utsträckning våra landskap kan hjälpa till att avlägsna koldioxid från atmosfären.

(www.icos-cp.eu/data-services/about-data-portal)

Är er data även användbar i policyprocesser?

– Ja, data från observationer är grundläggande för att förstå drivkrafterna bakom klimatförändringen och dess konsekvenser för samhället. Vår data omfattar observationer från både atmosfären, havet och landbaserade områden. Att kommunicera den evidensbaserade kunskapen från dessa observationer och göra den tillgänglig för forskare, beslutsfattare och allmänheten är en av våra viktigaste uppgifter. Vetenskaplig kunskap om växthusgasutsläpp, källor och trender bidrar också till uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål och till EU:s klimatmål, och nationellt kommer kunskap som härstammar från ICOS att stödja den svenska klimatpolitiska ramen som siktar på netto noll växthusgasutsläpp till år 2045.

Fakta:

ICOS Sweden är den svenska delen av den europeiska forskningsinfrastrukturen ICOS RI, som omfattar mer än 170 mätplatser i 16 europeiska länder. ICOS Sweden har sin organisatoriska hemvist vid Lunds universitet och består av tre atmosfärsstationer, sex ekosystemstationer och två havsstationer. Lunds universitet är via CEC värd för två stationer, Norunda och Hyltemossa, som är kombinerade atmosfärs- och ekosystemsstationer.

Läs mer på:

www.icos-sweden.se