Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare uppmärksammar intressekonflikter inför FN:s panel om kemikalier och föroreningar

En hand med blå handske handske och provrör vid vattendrag. Foto

En internationell grupp forskare pekar på intressekonflikter som kan påverka FN:s vetenskapliga policypanel för kemikalier, avfall och föroreningar. De varnar för en liknande utveckling som inom olje- och tobaksindustrin.
– Vi bedömer att det är viktigt att man kan se var förhandlingsdeltagare har sina uppdragsgivare, säger Maria Hansson, forskare på CEC och medförfattare till studien.

Den internationella gruppen med 35 forskare uppmärksammar intressekonflikterna i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Environmental Science & Technology. I ett gemensamt pressmeddelande uppmanar de till införandet av strikta riktlinjer inför förhandlingarna om FN:s policypanel för kemikalier, avfall och föroreningar.

– Kemikalieindustrin vill få igenom sina frågor utan hänsyn till alla miljöaspekter, på liknande sätt som vi tidigare har sett inom olje- och tobaksindustrin. Detta har lett till stora konsekvenser för miljö och hälsa under decennier, säger Maria Hansson, universitetslektor och forskare.

Skydd av hälsa och ekosystem

Bakgrunden till artikeln är att FN:s miljöförsamling år 2022 beslutade att inrätta en panel i syfte att med vetenskapliga bedömningar skydda människors och våra ekosystems hälsa. Arbetsgruppen som ska inrätta panelen sammanträder den 11–15 december 2023, och nu varnar forskarna för inflytande i panelen från företag som har ett egenintresse av intäktsgenererande kemikalier.    
– Precis som tobaksindustrin utestängdes från WHO:s arbete om rökning bör FN inte låta kemikalieindustrin försvaga de globala riktlinjerna för kemikalie- och avfallshantering, säger Andreas Schäffer i pressmeddelandet.

Han är artikelns huvudförfattare och professor vid Institute for Environmental Research, RWTH Aachen University i Tyskland. 

För att säkerställa att den vetenskapspolitiska panelen blir effektiv ger forskarna följande rekommendationer:

  • Definiera tydliga och strikta bestämmelser om intressekonflikter.
  • Förväxla inte oönskade konflikter av ekonomiska eller politiska konkurrerande intressen med legitima intressen eller partiskhet.
  • Inrätta regelbundna revisioner av panelens arbete för att kontrollera förekomsten av intressekonflikter.
  • Säkerställ så många inslag av öppenhet som möjligt.

Artikeln Conflicts of Interest in the Assessment of Chemicals, Waste, and Pollution – ACS Publications
Pressmeddelandet Environmental Science & Technology Featured Paper: Scientists Flag Conflicts of Interest Ahead of UN Plastic and Chemical Talks – ipcp.ch