Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Exploatering av åkermark kan hota framtida livsmedelsförsörjning

Jordbruksmark med en väg som byggs mitt emellan fälten. Foto.
Kommunerna behöver få ekonomiska motiv för att bevara åkermarken för att trygga framtida matproduktion, enligt en ny studie från AgriFood. Foto: Steven White/Mostphotos

I dag är det upp till varje kommun att bestämma om högproduktiv åkermark ska få lov att bebyggas. Problemet är att det samtidigt påverkar livsmedelsförsörjningen i Sverige. Kommunerna saknar ekonomiska incitament att beakta markens fulla värde, visar en ny studie från AgriFood.
– Med dagens system finns det risk för överexploatering, säger forskaren Mark Brady.

Livsmedelsförsörjningen i Sverige har blivit en angelägen fråga i spåren av klimatförändringar och konflikter som påverkar tillgången på livsmedel i världen. Samtidigt är åkermarken förhållandevis billig i dag. Det innebär att för kommunerna, som behöver ta hänsyn till många faktorer i sitt beslutsfattande, kan det vara mer attraktivt att låta bebygga åkermarken. 

Nu har AgriFood tagit fram en studie som visar att det behövs ett bättre skydd av åkermarken för att Sverige ska kunna trygga matproduktionen i framtiden.

Exploateringsskatt eller ett handelssystem

Mark Brady, forskare på AgriFood och CEC samt medlem i det strategiska forskningsområdet BECC, lyfter fram att nationell, ekonomisk styrning behövs.

– Vi behöver ett tydligt mål för hur mycket åkermark som ska vara skyddad i landet och miljöbalken behöver förstärkas med ekonomiska styrmedel. Nu exploaterar vi flera hundra hektar av landets, och även världens, bästa åkermark varje år, säger Mark Brady.

För att ge kommunerna motivation att bevara mer åkermark finns flera tänkbara alternativ. Mark Brady nämner tre förslag:

  • Införa en exploateringsskatt för kommunerna. Skattemedlen kan användas för att höja produktiviteten på åkermark någon annanstans i landet.
  • Införa en ekologisk kompensation som betalas av den som bebygger marken.
  • Införa ett handelssystem. Åkermarken kategoriseras då och det finns ett nationellt tak för hur mycket mark i de olika kategorierna som får lov att exploateras.

Svårt återställa åkermark

När åkermark har blivit bebyggd är det antingen mycket kostsamt eller omöjligt att i ett senare skede återställa den. Även om exploateringen av mark sker i långsam takt kan den därför hota livsmedelsförsörjningen på sikt, enligt Mark Brady.

– Vi är ofta inte så bra på att lösa frågor som inte är akuta utan ligger i framtiden. Det här är ett krypande problem och med de kriser som finns i världen behöver vi vara extra försiktiga med åkermarken. Nu byggs det lager och andra lokaler på högproduktiv åkermark och från samhällets synpunkt hade det kanske varit bättre att förlägga dem någon annanstans, säger Mark Brady.

Studien ”Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?”  har tagits fram av forskarna Nils Malmström och Mark Brady vid AgriFood. 

AgriFood Economics Centre är ett samarbete mellan Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Ladda ned studien ”Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?” – agrifood.se