Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

50 miljoner till forskning om biologisk mångfald och det finansiella systemet

Bild på glödlampa med planta i. Foto.
Forskning om biologisk mångfald och det finansiella systemet får 50 miljoner i finansiering från Mistra. I programmet ingår forskare vid Lunds universitet, andra universitet samt partners från industri, det finansiella systemet och offentliga myndigheter.

Mistra har beviljat en finansiering om 50 miljoner kronor under fyra år till forskningsprogrammet BIOPATH (”Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity”), med Lunds universitet som programvärd. Från CEC deltar forskarna Henrik Smith, Johanna Alkan Olsson, Ullrika Sahlin och William Sidemo Holm.

BIOPATH kommer tillsammans med sina partners att kartlägga, utvärdera och samutveckla tillvägagångssätt där biologisk mångfald integreras i finansiellt beslutsfattande. Även de institutionella och politiska konsekvenserna av olika tillvägagångssätt kommer att analyseras.

– BIOPATH-konsortiet består av ett noga sammansatt team av forskningsspecialister inom sustainable finance och biologisk mångfald samt inflytelserika partners från industrin, det finansiella systemet och offentliga myndigheter. Vi kommer att arbeta sida vid sida för att utveckla, förnya och testa de mest livskraftiga och effektiva lösningarna som krävs för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. I denna process utnyttjar vi potentialen i digital innovation och AI-expertis, säger Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi på Ekonomihögskolan och huvudsökande samt programchef för BIOPATH.

Samarbete över gränserna

I programmet, som startar i september, ingår forskare från flera fakulteter vid Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och internationella forskningsinstitut. Utöver det deltar svenska och internationella partners från industrin, det finansiella systemet och offentliga myndigheter. Totalt ingår 35 olika partners i BIOPATH.

– Anslaget ger oss möjlighet att gemensamt över vetenskapsgränser hitta metoder att hantera en av samtidens största utmaningar: att bromsa och vända förlusten av biologisk mångfald, säger Henrik Smith, professor i zooekologi på Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Lunds universitet.

Han leder ett av de ingående delprojekten, ”Quantifying Biodiversity Impact för Industry and the Financial system”.

– Detta är en unik möjlighet att förena forskning på biologisk mångfald och ekonomisk forskning, för att hitta transparenta metoder för att informera om hur aktiviteter inom företags- och finanssektorn bidrar till eller motverkar förlusten av biologisk mångfald.

Stort engagemang

Susanne Arvidsson betonar också den styrka som finns i programmets bredd.

– Engagemanget från våra partners inom industrin och det finansiella systemet är oerhört inspirerande. Det finns en stark kraft att ta sig an dessa viktiga frågor och utveckla praktiska lösningar som kan värna den biologiska mångfalden. Jag ser fram emot att få leda en sådan grupp och ta oss an dessa komplexa utmaningar tillsammans med forskarteamet, säger hon.

De inkomna programförslagen har utvärderats av en internationell expertpanel.

– Biodiversitet handlar inte bara om artrikedom utan om hållbar utveckling i mycket vidare mening. Den svaga kopplingen till finansmarknadens aktörer är något av en felande länk i dag. Kan vi bygga broar här kommer både miljön och ekonomin att tjäna på det. Tajmingen är perfekt, säger Johan Edman, programansvarig på Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning).