Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Henrik Smith. Foto.

Henrik Smith

Professor

Porträtt av Henrik Smith. Foto.

Landskapsperspektivet

Författare

  • Henrik G. Smith
  • Juliana Dänhardt

Summary, in Swedish

Ett landskapsperspektiv krävs för att effektivt bevara biologisk mångfald och gynna ekosystemtjänster, eftersom de bakomliggande ekologiska processerna sker på rumsliga skalor som är större än enskilda fält och gårdar. Genom att förstå dessa processer bidrar forskningsmiljön SAPES och associerade forskningsprojekt till att visa värdet av att lantbrukare samarbetar för att gemensamt gynna ekosystemtjänster, liksom hur samhället kan rikta åtgärder för olika typer av landskap för att bäst gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vi föreslår att naturliga habitat bör bevaras på flera rumsliga skalor, från småbiotoper på små skalor till reservat på stora skalor, så att både arter viktiga för ekosystemtjänster och sällsynta arter gynnas.

Avdelning/ar

  • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
  • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
  • Lunds universitets hållbarhetsforum
  • Biodiversity
  • Biodiversitet och bevarandevetenskap

Publiceringsår

2016

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Övrigt

Ämne

  • Ecology

Aktiv

Published

Projekt

  • Multifunctional agriculture: Harnessing biodiversity for sustaining agricultural production and ecosystem services

Forskningsgrupp

  • Biodiversity and Conservation Science