Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är viktig, både för att alla ska trivas på arbetsplatsen och för att ingen ska komma till skada. Vi måste alla sträva efter bästa möjliga arbetsmiljö, både för vår egen och för andras skull. Alla medarbetare har därför ett ansvar att känna till och följa de regler som gäller på arbetsplatsen.

Information om arbetsmiljö och hälsa vid Lunds universitet, som sjukfrånvaro, terminalglasögon och liknande finner du på universitets gemensamma medarbetarwebb. 

Om arbetsmiljö och hälsa på lu.se

CEC:s lokala arbetsmiljöarbete bedrivs dels genom Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén, som är gemensam för CEC och Biologiska insitutionen, dels inom ramen för arbetet i CEC:s grupp för jämställdhet och likabehandling. 

Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén på biologi.lu.se 

CEC:s grupp för jämställdhet och likabehandling

Rapportering av arbetsskada och tillbud

Alla olyckor och incidenter (tillbud som skulle kunnat bli en olycka) måste enligt lag rapporteras. Information om hur du rapporterar arbetsskada och tillbud finns på Lunds universitets medarbetarwebb. Du kan också kontakta din närmsta chef eller ditt skyddsombud för hjälp.
Om arbetsskada och tillbud på lu.se

Om du upplever fysiska eller psykosociala problem i arbetet ska du ta upp det med din närmsta chef, administrativ chef eller ditt skyddsombud.

Behöver du hjälp eller mer information om din arbetsmiljö kan du få det av administrativ chef eller ditt skyddsombud.

Kontaktpersoner arbetsmiljö

Arbetsmiljöansvarig, föreståndare
Katarina Hedlund
katarina [dot] hedlund [at] cec [dot] lu [dot] se (katarina[dot]hedlund[at]cec[dot]lu[dot]se)
046-222 37 98

Administrativ chef
Anna Ekberg
anna [dot] ekberg [at] cec [dot] lu [dot] se (anna[dot]ekberg[at]cec[dot]lu[dot]se)
070 - 399 70 78

Skyddsombud
Wilhelm May
wilhelm [dot] may [at] cec [dot] lu [dot] se (wilhelm[dot]may[at]cec[dot]lu[dot]se)
046-222 01 20

Marianne Hall
marianne [dot] hall [at] cec [dot] lu [dot] se (marianne[dot]hall[at]cec[dot]lu[dot]se)
073 046 16 73