Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SRA-konferens i Lund om riskforskning

Människor står och pratar i smågruppen utanför en konferenslokal. Foto.
Den 18 - 21 juni hålls den internationella riskkonferensen Society for Risk Analysis Europe med Lunds universitet som värd.

Världen förändras och vi har upplevt samhällsstörningar på grund av globala risker som pandemier och klimatförändringar. Miljöer eller institutioner som tagits för givna är plötsligt i fara, vilket tvingar oss att överväga nya risker som kräver en noggrann utveckling av begrepp och teorier samt nya metoder för bedömning. 
Detta är temat för den kommande internationella konferensen SRA Europe 2023 i juni, som arrangeras av CEC och filosofiska institutionen vid Lunds universitet.

Den 18-21 juni 2023 står Lunds universitet värd för den 31:a årliga konferensen Society for Risk Analysis Europe.

– Jag deltog i min första SRA Europe-konferens som doktorand och fascinerades av blandningen av olika discipliner, så nu är det dags att ge något tillbaka, säger Ullrika Sahlin, forskare vid CEC och ordförande för konferensen. 

Society for Risk Analysis är världens största internationella organisation för riskforskning och erbjuder ett öppet forum för alla som är intresserade av riskanalys.

Gränssnittet mellan vetenskap och politik

– Riskforskning är mycket relevant i gränssnittet mellan vetenskap och politik, och vi vill att fler forskare ska upptäcka detta tvärvetenskapliga område, säger hon. 

Enkelt uttryckt handlar risk om vad vi vet, vad vi inte vet och vad vi kan, bör eller gör om saker som kan ha en dålig eller god inverkan på saker som är viktiga. Ullrika Sahlin tillägger att för att vara användbar måste man förstå vetenskapliga resultat om riskkommunikation, även om man arbetar med riskbedömning. 

SRA:s mångsidiga medlemskap gör det till ett relevant vetenskapligt forum för tvärvetenskapliga diskussioner om nyckelfrågor inom riskanalys, riskforskning och hur riskteori kan stödja kommunikation, uppfattning, bedömning, beslutsfattande och styrning i våra samhällen. "Man kan få mycket erfarenhet och förståelse genom att delta i ämnen som ligger lite utanför ens kärndisciplin." 

Årets konferens har ett starkt fokus på lärdomar från pandemin och hur vi kan vara bättre förberedda för nästa gång. Konferensen inleds med ett huvudanförande av Baruch Fischhoff, Carnegie Mellon University, om pandemins möjligheter.

Information och desinformation

Konferensens fokus på flödet av information och desinformation, behovet av att hantera komplexa och osäkra problem och önskan om kvalitet och öppenhet i processer från vetenskap till politik utmanar de kunskaper, färdigheter och expertis som krävs för riskbedömning, hantering och styrning.   

– Vi ville illustrera konferensens tema genom att sätta upp en trevlig uppsättning samtal och diskussioner med anknytning till klimatförändringar och hållbarhet, säger Alexander Tagesson, studentordförande för konferensen.

Inom riskforskningen är grundläggande ämnen lika viktiga som tillämpade ämnen. Henrik Thorén, medordförande för konferensen, har erfarenheter av att hantera kunskap i praktiken ställer stora krav på dig som forskare. Det kräver att man är självständig med stark vetenskaplig kompetens samt att man är medveten om hur kunskap kan användas och missbrukas. Konferensen illustrerar detta genom att avslutas med ett keynote av Åsa Wikforss, Stockholms universitet, om Knowledge Resistance in a time of Crisis.

Osäkerhet och evidenslabbet

Forskargruppen studerar hantering av kunskapsosäkerhet i vetenskapliga bedömningar. Det innefattar att diskutera och applicera principer och metoder för lärande, framtidsförutsägelser och beslutsanalyser under olika grader av kunskapsnivå.

Läs mer om Osäkerhet och evidenslabbet – cec.lu.se