Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

COP15: De viktigaste framgångarna

Antonio Guterres visas på en stor skärm i en stor lokal. Foto.
António Guterres, FN:s generalsekreterare, talar på COP15 i Montreal, Kanada. Foto: Maria Blasi

Toppmötet COP15 är avslutat och världen har fått en motsvarighet till Parisavtalet – ett globalt ramverk för att skydda den biologiska mångfalden på jorden. 
- Det är ett stort ögonblick för vår biologiska mångfald. Vi behöver de här målen och de ger visst hopp. Men det finns mycket arbete att göra och vi har bara några få år på oss, säger Maria Blasi, forskare vid CEC, som var närvarande under förhandlingarna i Kanada.

Maria Blasi sammanfattar de viktigaste framgångarna med det nya ramverket:

  1. Vi har ett nytt globalt ramverk som omfattar fyra huvudmål och 23 delmål. 
  2. Trettio procent av de försämrade ekosystemen ska vara återställda senast år 2030 (delmål två). 
  3. Trettio procent av land, inlandsvatten och hav ska bevaras och förvaltas effektivt senast år 2030 (delmål 3).
  4. Resursmobilisering för biologisk mångfald godkänns (delmål 19), och skadliga subventioner för biologisk mångfald ska tas bort (delmål 18).
  5. Målen omfattar erkännande av ursprungsbefolkningars kunskaper och samhällen, jämlikhet och inkludering.

- Förlust av livsmiljöer är en av de viktigaste orsakerna till förlust av biologisk mångfald, så det är goda nyheter att vi har enats om delmål tre. Jag är försiktigt optimistisk. Vi behöver ett ordentligt skydd av dessa områden; det måste finnas en skyddsplan och den måste följas, säger Maria Blasi.

Vilka förhoppningar uppfylldes inte under COP15?

- Mål A behandlar den genetiska mångfalden inom populationer av vilda och domesticerade arter så att de bevaras och deras anpassningspotential skyddas. Men där fick vi inget kvantitativt minimivärde. Det är riskabelt, säger Maria Blasi och tillägger att det även saknas kvantitativa mål för föroreningar, produktion, konsumtion och livsmedelssystem.

Hon betonar att det viktigaste nu är att hitta lösningar så att vi når de nya målen (de tidigare målen för biologisk mångfald uppnåddes inte).
- Vi måste arbeta med de drivkrafter som ligger bakom förlusten av biologisk mångfald, bland annat teknik, ekonomi och styrning. Vi behöver också en mer gedigen mediebevakning av biologisk mångfald så att den får större uppmärksamhet.

Läs mer om utmaningarna för COP15