Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturlista: Miljöskydd MVET10, höstterminen 2022

 

Föreläsningsbilder kommer att eftersträvas att finnas tillgängliga på kurshemsidan.

Inomhusmiljö

 • Problem med inomhusklimatet, Sundell m fl. 1997. BFR A8:1997, Byggforskningsrådet, FHI-serie, 1997:9, Stockholm. ISBN 91-540-5791-4

 • Fuktboken Anderlind, Gullfiber Finns på kurshemsidan

Fördjupningslitteratur

 • Installationsteknik för fastighetsmäklare, Dahlblom m fl, 2004. Avd. för installationsteknik, Lunds tekniska högskola, ca 235 kr, Säljs på KF Sigma, LTHs Studiecentrum

 • Praktisk husbyggnadsteknik, Kenneth Sandin, ca 355 kr, säljs på KF Sigma, LTHs Studiecentrum.

Industriell reningsteknik, kemikalier, markföroreningar

Avloppsrening

Finns på kurshemsidan

 • Faktablad om små avlopp

 • Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

 • Kortfattat om miljölagstiftning och små avlopp

 • Platsens förutsättningar – råd om lokalisering och avstånd att beakta

 • Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar?

Lantbruk

Finns på kurshemsidan

 • Lagstöd lantbrukstillsyn

 • Jordbruksverket: Integrerat växtskydd

 • Jordbruksverket: Skyddszoner och skyddsavstånd i odlingslandskapet

 • Jordbruksverket: sprida gödsel i nitratkänsliga områden i Skåne, Blekinge och Halland

 • Jordbruksverket: Vägledning om granskning av sprutjournal

Greppa näringen: Tolkning av växtnäringsbalans grisgård