Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursfordringar för examen naturvetenskaplig kandidatexamen huvudområde Miljövetenskap

I examen ska ingå:

Minst 90 högskolepoäng miljövetenskapliga kurser inkluderande följande kurser (eller motsvarande)

Obligatoriska kurser 45 hp

MVEA10 Miljövetenskap: Grundkurs, 15 hp
KEMA20 Kemi: Allmän kemi, 15 hp
MVEC18 Miljövetenskap: Miljörätt för miljövetare, 15 hp

Valbara kurser 45 hp

MVEC20 Miljövetenskap: Industriell miljöekonomi för miljövetare, 15 hp
eller
MVEB16 Miljövetenskap: Miljöpolitik och förvaltning, 15 hp

Samt tre av följande kurser:

FYSA25 Fysik: Miljöfysik, 15 hp
GEOA82 Geologi: Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv, 15 hp
BIOC10 Biologi: Ekologi, 15 hp
BIOA10 Biologi: Cell- och mikrobiologi, 15 hp

För studenter som påbörjat programmet före höstterminen 2022 ska två av ovanstående kurser ingå.

Valfria kurser 75 hp
 

Examensarbete 15 hp

MVEK12 Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
eller
MVEK13 Miljövetenskap: Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd, 15 hp