Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursanalys: Klimatförändringen, vetenskap och samhälle (MVEN15) höstterminen 2023

Kursansvarig

Niklas Vareman
niklas [dot] vareman [at] med [dot] lu [dot] se (niklas[dot]vareman[at]med[dot]lu[dot]se)

Antal studenter

26

Antal svar

9

Betyg

13 G, 13 VG

Sammanfattning av kursvärderingen

Över lag var studenterna nöjda med kursen, sett från dem som fyllt i kursutvärdering. Exkursionen fortsatt uppskattad och framför allt samhällsvetenskapliga delen av kursen hyllades som väl strukturerad och engagerande presenterad. Den tvärvetenskapliga inriktningen uppskattas. 

Någon kritik då det gäller information kring vissa moment, med läsanvisningar inför övning, och också att projektarbetet får för stor plats. 

Kommentar om att kursinnehållet inte riktigt stämmer överens med kursmålen så som de är uttryckta i kursbeskrivningen. Mer om detta nedan. 

Lärarlagets kommentarer

Kursmålen behöver ändras. Två lärare slutar då de disputerar i år. Ersättare för dessa är klara. Litteraturen på den samhällsvetenskapliga delen av kursen ses över.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Inga avgörande förändringar sedan sist, förutom att Climate Fresk-övningen lades tidigare i kursen än förra gången vi hade den. Fungerar bättre som en introducerande övning.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Nya lärare på de samhällsvetenskapliga- och naturvetenskapliga delarna av kursen. 

Övriga lärare på kursen

Markku Rummukainen, Roger Hildingsson, Dan Hammarlund, Sara Ullström, Raül Lopez I Losada